Vastine Jukka Koo Saloselle 26.10.-11 AL

Kellot soivat Jukka Koo Saloselle

Jukka Koo Salonen esitti vaaliennustuksia (”Kellot soivat nyt napin painajille”, AL 25.10).. Ne jääkööt omaan arvoonsa, mutta toiseen asiaan haluan puuttua. Jukka Koo Salonen vihjaili, että Tampereen kaupungin virkamiehet olisivat korruptoituneita ja puolueet saisivat vaalirahoitusta ikään kuin palkkioksi Ranta-Tampellan tunnelista ja asemakaavoista. Väite on perusteeton ja vastuuton. Ihmettelen, miten Aamulehti sellaisen julkaisee edes mielipidesivulla.

Jukka Koo Salosen kirjoitus – kuten niin monet aiemmatkin – perustuu vihjailuihin, spekulointiin ja epäluulon kylvämiseen kaupungin johtavia virkamiehiä – joista osa on hänen entisiä esimiehiään – kohtaan. Hän puhuu kansan nimissä, vaikka ei ole saanut valtakirjaa keneltäkään. Hän ei perustele väitteitään tiedolla, vaan esiintyy ylimpänä tietäjänä. Hänen kirjoituksessaan oli jälleen aimo annos päättäjiä syyllistävää vihapuhetta.

Päätöksistä saa olla eri mieltä ja niitä on oikeus arvostella, lujastikin, mutta virkamiesten ja valtuuston enemmistön syyttäminen korruptiosta, kun oma mielipide on hävinnyt, on raukkamaista. Salonen ottaa syyttäjän ja tuomarin roolin, vaikka ei esitä ensimmäistäkään todistetta.

Olen ollut mukana Tampereen kaupungin ylimmissä päätöselimissä yli kymmenen vuotta ja havainnut monia ongelmia ja puutteita. Korruptiota en ole havainnut.

 

IRENE ROIVAINEN

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

Vastine Aki Taposelle ja Terhi Kiemungille (AL)

Kohtelen valtuutettuja tasapuolisesti

 

”Roivainen tylytti senioria” kirjoitti toimittaja Aki Taponen viime viikolla kolumnissaan (AL 12.10.). ”Perussuomalaiset eriarvoistetaan valtuustossa” jatkoi Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja Terhi Kiemunki mielipidekirjoituksessaan maanantaina (AL 17.10). Molemmat ovat vakavia ja mielestäni vääriä väitteitä ja vaativat vastinetta.

Keväällä 2010 on valtuusto yksimielisesti hyväksynyt kokousmenettelyohjeet, joissa puheenvuoron suosituspituudeksi on sovittu kolme minuuttia ja repliikin yksi minuutti. Äänimerkki kuuluu, kun puheaika on kulunut loppuun. Valtuustoryhmien velvollisuutena on pitää huolta, että näitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudatetaan.

Puheenjohtajan toimintaa ohjaa viime kädessä Kuntalaki. Sen mukaan ”puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä valtuuston kokouksessa”. Lain mukaan ”valtuutetun on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos valtuutettu puheessaan poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos valtuutettu ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos valtuutettu ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan”. Nämä kohdat on kirjattu myös Tampereen kaupunginvaltuuston työjärjestykseen.

Pyrin kohtelemaan kaikkia valtuutettuja ja ryhmiä tasapuolisesti. Viime kokous oli poikkeuksellisen pitkä. Tästä syystä oli erityisen tärkeää noudattaa puheenvuoroista annettuja ohjeita. Poikkeaminen puheenvuoron suosituspituudesta on kuitenkin mahdollista. Viime kokouksessakin muutama valtuutettu toivoi lisäaikaa jotta sai kesken olleen asian sanottua. Joskus asiaa on kuitenkin niin paljon, että se on järkevää jakaa useampaan puheenvuoroon. Näin moni valtuutettu tekikin.

Erityisen pahoillani olen iäkkään varavaltuutettu Paavo V. Suomisen nostamisesta pelinappulaksi asiassa. Hänen kanssaan keskustelen asiasta lähemmin kasvokkain heti kun siihen tarjoutuu tilaisuus. En missään tapauksessa halunnut olla tyly hänelle, kun kehotin häntä ottamaan uuden puheenvuoron.

Kokouksen kestettyä lähes puoleen yöhön voi myös puheenjohtajan ote herpaantua ja saatoin tulkita valtuutettu Heikki Luodon puheenvuoron väärin. Tästäkin voimme puhua kasvotusten. Oppia ikä kaikki, niin perussuomalaisille kuin puheenjohtajallekin.

IRENE ROIVAINEN

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

Mielipidekirjoitus Hervannan Sanomissa 28.4.2010

Vastine Heli Niemen ja Ari Rauhamäen mielipidekirjoitukseen

Heli Niemi ja Ari Rauhamäki kirjoittavat mielipidekirjoituksessaan (HerSa 21.4.) pettymyksestään Kaukajärven koululla 13.4. pidettyyn valtuuston asukasiltaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan asukasilloissa olen pitänyt tärkeänä, että siellä ovat äänessä ensisijaisesti kaupunkilaiset, päättäjät ovat kuuntelijan ja keskustelijan roolissa. Asukasiltaan voi toimittaa etukäteen kysymyksiä Valma-valmistelufoorumin kautta. Myös alueellisen Alvari-foorumin jäsenet tuovat heti kokouksen alussa asukkaiden terveiset kokoukselle. Sen jälkeen siirrytään paikalla olevan yleisön kysymyksiin.

Kaukajärven asukasillassa etukäteiskysymykset ja vastavalitun Kaakkoisen alueen Alvarin yksi kysymys liittyi palveluverkkoon, josta käytiin monipuolinen keskustelu. Vaikka päätökset on tehty, päättäjiltä haluttiin edelleen perusteluja tehdyille päätöksille. Niitä pyrimme myös antamaan.

Sosiaaliasemia koskevassa asiassa totesimme, että päätökset asiassa teki lautakunta, ei valtuusto. On syytä täsmentää käytyä keskustelua päätösprosessin osalta. Kun avopalvelujen tuotantojohtaja Heikki Lätti teki päätöksen joulukuun alussa siirtää henkilöstö keskitetyille sosiaaliasemille, avopalvelujen johtokunta ei käyttänyt asiassa otto-oikeutta. Tämän jälkeen käynnistettiin vielä selvitys sosiaaliasemien sijoituksesta kaupunginhallituksen toimesta. Eli kyllä päätösvalta lopulta tässäkin oli meillä poliitikoilla, vaikka lopputulos ei kaikkia, mm. allekirjoittanutta, miellyttänytkään.

Valtuutettu Riitta Ollila puhui tilaisuudessa ansiokkaasti mm. Hervannan terveyspalveluista ja kouluverkosta, ei sosiaaliasemista.

Mielestäni asukkaiden Alvari-toiminta on tärkeä osa kuntademokratiaa. Se mahdollistaa entistä paremmin vuoropuhelun kuntalaisten ja päättäjien välillä. Alvarilla on myös tärkeä välittävä tehtävä asukasilloissa, sillä aövarilaiset ovat perehtyneet asioihin ja keskustelleet niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden kanssa. Näin uskon tulevaisuudessa tapahtuvan myös Kaakkoisella alueella, kunhan uusi Alvari pääse vauhtiin.

Haluan vielä todeta, että tilaisuuden loppupuolella jouduin rajoittamaan puheenvuoroja vain ajanpuutteen vuoksi, koska tilaisuus oli ilmoitettu päättyväksi klo 20. Keskustelun vilkkaus kertoo mielestäni siitä, että tarvetta ja halua vuoropuheluun on. Nytkin paikalla oli nelisenkymmentä kaupunkilaista.

Vuoropuhelun onnistumisessa on kaksi osapuolta. Pyrin pitämään huolen asukasilloissa siitä, että paikalla olevat valtuutetut kuuntelevat kaupunkilaisia. Samaa arvostusta ja kohteliaisuutta toivoisin myös paikalla olevalta yleisöltä.

Irene Roivainen

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.)

Mielipidekirjoitus AL 29.4.2009

AL julkaisi keskiviikkona mielipidekirjoitukseni sopivasti ennen valttuuston kokousta.  Kokouksessa laitettiin lista kiertämään , että halukkaat voisivat vapaaehtoisesti luopua tämän ylimääräisen kokouksen palkkioista. KH-listan mukaan suostumuksensa palkkiosta luopumiseen jätti 39 valtuutettua 67:stä, huomattavasti pienempi osa kuin AL haastattelussa oli ilmoittanut , mutta kyselyssä oli toki esillä halukkuus luopua syyskuun kaikista kokouspalkkioista. Vaikka valtuuston kokous oli pitkä (klo 16-n. 22.30), uusi palkkioleikkuri merkitsi sitä, että kokouspalkkio per valtuutettu oli keskiviikkona maksimissaan 132 e+ 66 e= 198e. On kuitenkin muistettava, että valtuuteut maksavat palkkiostaan normaalin verotuksen lisäksi myös puolueveron, jonka osuus vaihtelee valtuustoryhmissä. Vihreillä se on 25%, joten rikastumaan ei kokoustamisella ole tähänkään mennessä päässyt, ja nyt vielä vähemmän.

Luottamushenkilöt mukana säästöpalkkioissa

AL:n uutisointi (26.4.) kaupunginvaltuutettujen valmiudesta luopua kokouspalkkioistaan oli sikäli puutteellinen, ettei siinä tuotu esille niitä säästötoimia, joihin valtuusto on jo ryhtynyt. Valtuusto on jo päättänyt puheenjohtajiston aloitteesta tehostaa toimintaansa, mikä vähentää myös kokouskuluja. Viime keskiviikkona valtuusto muutti hallintosääntöä niin, että yli 3 tuntia kestävien kokousten osalta maksetaan 50 prosentin kokouspalkkio yhden kerran, kun se aiemmin maksettiin jokaisesta tunnista, joka meni kolmen tunnin yli.

Tämä muutos tuo säästöä noin 40 000 euroa vuodessa, jos kokoukset kestävät keskimäärin 4 tuntia, kuten ne viime vuosina ovat kestäneet. Valtuustokauden aikana säästöä kertyy siis noin 160 000 euroa. Lisäksi valtuutettu saa jatkossa kokouspalkkion vasta kun on ollut paikalla yli tunnin.Perinteisesti valtuusto ja lautakunnat ovat tehneet valtuustokauden aikana yhden ulkomaanmatkan. Matkoihin on varattu tämän vuoden budjettiin 200 000 euroa. Tämä summa säästyy, sillä esityksestäni valtuusto ei taantuman aikana tee ulkomaanmatkaa ja pormestarin ohjeen mukaan myöskään lautakunnat eivät nyt tee ulkomaanmatkoja. Valtuuston osalta olen valmis esittämään, että ulkomaanmatkasta luovutaan kokonaan, sillä siihen on muitakin kuin taloudellisia perusteita. Luottamushenkilöt osallistuvat siis säästötalkoisiin jo näiden päätösten perusteella noin 360 000 eurolla, mikä on noin viisi kertaa enemmän kuin kuukauden kokouspalkkioista kertyy.Kun tähän lisätään vielä se tosiasia, ettei valtuusto korottanut kokouspalkkioita tällä kaudella, kokoustetaan Tampereen kaupunginvaltuustossa huomattavasti halvemmalla kuin monissa suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Vantaa nosti kokouspalkkion 200 euroon, Tampereella se on 132 euroa.Mielestäni nämä toteutetut säästöt luottamushenkilöiden osalta ovat parempia kuin esitetty kokouspalkkioiden leikkaus kuukaudeksi, koska ne kohtelevat kaikkia luottamushenkilöitä tasapuolisesti. Sen sijaan kuukauden palkkioiden leikkaus kohdistuisi hyvin eri tavoin luottamushenkilöihin. Jollekin se tarkoittaisi vain yhden kokouksen palkkiosta luopumista, jollekin toiselle useiden kokousten palkkioista luopumista. Säästötalkoidenkin pitää olla tasapuolisia kaikille.Aamulehden kyselyn mukaan suurin osa valtuutetuista on halukas osallistumaan säästötalkoisiin. Keskiviikon ylimääräinen valtuuston kokous tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kokouspalkkioihin kuluu arviolta 15 – 20 000 euroa. Valtuusto ei voi tehdä könttäpäätöstä palkkioista luopumisesta, mutta jos valtuutetut haluavat luopua niistä, se onnistuu allekirjoittamalla kirjallinen suostumus asiasta.

IRENE ROIVAINEN

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)