Puhe Vuoreksen Asuntomessujen avajaisissa 13.7.2012

Asuntomessujen avajaiset sujuivat eilen aurinkoisessa säässä, vielä yöllä oli satanut kaatamalla! Olen tavannut Asuntomessujen johtoa ja suuren joukon kutsuvieraita. Eilen illan vastaanotolla oli suuri joukko kokkolalaisia. Kokkolan messuilla vieraili viime kesänä n. 130 000 kävijää. Jo ”viran” puolesta toivon, että meillä luku alkaa kakkosella. Omasta avakaispuheesta jouduin vaihtamaan vain puhuttelua, sillä eduskunnan puhemies Eero Heinäluomakin oli paikalla; lounaspöydässä oli tilaisuus keskustella myös hänen kanssaan. Lounastilaisuudessa puhunut vuoreslainen omakotirakentaja ja äiti palautti mieleeni oman rakennusurakkamme 1990-luvun lopulla: Krokotiili Geena -kirjan sanoin: ”Ja me lakensimme, lakensimme ja lakensimme…” Toivon sydämestäni, että lopputuloksena on uusien kotien ohella aidosti ”ystävyyden taloja”!

”Arvoisa eduskunnan puhemies, herra ministeri, hyvät kutsuvieraat, hyvät messuvieraat!

Minulla on iloa ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi vuoden 2012 asuntomessuille Tampereelle, Vuoreksen uuteen kaupunginosaan, jonne lähivuosina rakentuu koti noin 13000 asukkaalle. Vuores onkin yksi suurimpia aluerakennushankkeita ei vain tällä seudulla, vaan koko Suomessa.

Näillä asuntomessuilla Tampere haluaa näyttää suuntaa tulevaisuuden kaupunkiasumiselle. Monia asuntomessuilla esiteltäviä ratkaisuja tullaan soveltamaan koko Vuoreksessa ja varmasti myös muualla Tampereella.

Asuntomessujen keskeinen teema, moderni puutarhakaupunki, kuvastaa koko Vuoreksen kaupunkisuunnittelun tavoitetta. Vuoreksen tunnuslause ”Pikkukaupungin elämää luonnon kainalossa” kertoo ajatuksesta rakentaa keskuskaupungin kupeeseen puutarhakaupunkimainen asuinalue. Luonnonläheisyydessään Vuores edustaakin hyvin puutarhakaupunkien aatteellista perintöä. Modernin siitä tekee kuitenkin kaupunkimainen elämäntapa, tiivis rakentaminen, sujuva joukkoliikenne ja hyvät julkiset palvelut. Vuoreksessa varaudutaan myös ratikan rakentamiseen; toteutuessaan se yhdistää Vuoreksen kantakaupunkiin ja muihin kaupunginosiin.

Asuntomessutaloissa yhdistyy laadukas arkkitehtuuri energiatehokkuuteen, huipputekniikka luonnonläheisyyteen. Vielä tänään messualue on keskellä ison Vuoreksen rakennustyömaata, mutta suunnittelun periaatteita voi jo nähdä itse messuilla ja sen ympäristössä. Näitä ovat energiatehokas rakentaminen, korkeatasoinen arkkitehtuuri ja viihtyisä asuinympäristö.

Kaikki talot on rakennettu uusien määräysten mukaan, ja talojen energiaratkaisuista kerrotaan erityisillä infotauluilla. Messuilla on myös yhdeksän passiivienergiataloa ja kaksi nollaenergiataloa, jotka näyttävät suuntaa tulevaisuuden ekotehokkaaseen ja hiilineutraaliin asumiseen.

Messualueen ja koko Vuoreksen rakentamista luonnehtii erilaisten asuntotyyppien ohella myös sosiaalinen monimuotoisuus. Tänne on rakennettu sekä omistus- että vuokra-asuntoja sekä asuntoja myös erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille.

Hyvä asuinympäristö edellyttää myös yhteisöllisyyttä, joka ei aina rakennu itsestään, helposti eikä nopeasti. Hyvä asuinalue vaatii sosiaalisia innovaatioita, joita syntyy kansalais- ja asukastoiminnan tuloksena, ei niinkään viranomaistyönä. Siksi järjestöjen, yritysten ja seurakuntien panos on tärkeä niin asuntomessuilla kuin koko Vuoreksen kehittämisessä.

Hyvät kuulijat

Tampere kasvaa noin 2000 asukkaalla ja koko Tampereen seutu noin 4000 asukkaalla vuodessa. Tampereen seutukunnan haasteena on tarjota vuoteen 2030 mennessä koti 90 000 uudelle asukkaalle. Tampereen kaupunki on sitoutunut ottamaan vastaan puolet tästä kasvusta. Se merkitsee mittavia haasteita kaupunkisuunnittelulle, rakentamiselle ja palveluille.

Tampereella on Vuoreksen rinnalla monia muitakin isoja kehityshankkeita.

Keskustan ja koko Tampereen kantakaupungin täydennysrakentamisen avulla pyrimme saamaan uusia asuntoja jopa 30000 asukkaalle esimerkiksi Ratinan ja Ranta-Tampellan alueilla keskustassa, Härmälänrannassa, Niemenrannassa ja täydentämällä vanhoja asuinalueita.

Asuntorakentamisen ohella meidän on huolehdittava myös uusista työpaikoista ja liikenneyhteyksistä. Esimerkiksi tänne Vuoreksen lähelle rakentuu suuri Lahdesjärven työpaikka-alue ja kaupallinen keskus. Liikennehankkeista merkittävämmät ovat Rantaväylän tunneli, joka mahdollistaa Näsijärven rantojen saamisen keskusta-asumisen käyttöön, ja kaupunkiraitiotie, jonka ensimmäinen linja yhdistää Hervannan ja Lielahden alueet keskustaan – ja toivottavasti jo seuraava ratikkalinja yhdistää Vuoreksen keskustaan.

Arvoisat vieraat,

Asuntomessut on tärkeä instituutio, joka on jo vuodesta 1970 lähtien antanut vaikutteita suomalaisten kotitalouksien asumisen suunnitteluun. Messuilla on merkittävä rooli myös rakentamisen innovaatioiden toteuttamiselle, mikä tänä vuonna täällä Tampereella näkyy esimerkiksi passiivi- ja nollaenergiataloina, hulevesien käsittelynä tai jätteiden imuputkikeräyksessä. Uskon että ne näyttävät suuntaa tulevaisuuden asuinrakentamiselle.

Haluan tässä yhteydessä Tampereen kaupungin puolesta kiittää Osuuskunta Suomen Asuntomessuja hyvästä yhteistyöstä, samoin Tampereen asuntomessujen messutoimistoa ja Vuores-projektia ja kaikkia messualueen rakentajia – niin rakennusliikkeitä kuin yksittäisiä rakentajaperheitä samoin kuin muita yhteistyökumppaneita ja sponsoreita.

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi Tampereen Asuntomessuille. Messujen aikaan Tampereen kesä on täynnä tapahtumia, toivottavasti messuvierailla on aikaa tutustua kaupunkiimme.

Vielä kerran: tervetuloa!”