Puhe Kehitysvammaisten Palvelusäätiön vuosipäivien avajaisissa

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivaisen avauspuhe Kehitysvammaisten Palvelusäätiön konsernin vuosipäivien avajaisissa 20.9.2012 Tampereella

Hyvät Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Konsernin vuosipäivien osallistujat, hyvät naiset ja herrat!

Minulla on ilo ja kunnia tuoda tähän tilaisuuteen Tampereen kaupungin tervehdys. Haluan heti aluksi onnitella teitä 20-vuotisen toimintanne johdosta. Olette merkittävä ja tunnettu toimija myös täällä Tampereella. Sosiaalineuvos Sirkka Merikoski tunnetaan täällä hyvin paitsi entisenä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana myös Tukiliiton ja Palvelusäätiön pitkäaikaisena toiminnanjohtajana. Myös nykyinen toiminnanjohtaja Markku Virkamäki on ollut hyvä yhteistyökumppani jo vuosien ajan.

Valtioneuvoston valtakunnallinen kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen suunnitelma edellyttää laitosasumisen lopettamista Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Tämän periaatepäätöksen mukaisesti toimimme myös Tampereella ja valmistaudumme tarjoamaan oman, yksilöllisen asunnon kehitysvammaisille ihmisille, johon he saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut. Asumispalvelujen lisääminen on keskeinen tavoite kehitysvammaisten yhdenvertaisuuden ja itsenäisen elämän kannalta. Kuluvana syksynä Tampereella käynnistetään laaja selvitys kehitysvammaisten palvelutarpeista ja sen pohjalta tehdään suunnitelma palvelujen järjestämisestä. Tampereen seudulla kehitetään mm. perhehoitoa EU:n rahoittamalla hankkeella, jonka tavoitteena on turvata perhehoitajien saatavuus ja koulutus. Hyvä uutinen kaupungin säästöpaineiden keskellä on linjaus tukea vammaispalvelutoimiston asiakastyötä uudella sosiaalityöntekijän vakanssilla.

Tampereen kaupunki ja monet järjestöt tekevät hyvää yhteistyötä Kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukemiseksi ja asumisen järjestämiseksi. Tampereella suuri osa kehitysvammaisten asumispalveluista ostetaan järjestöiltä, kuten Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä, ev.lut.seurakuntayhtymältä ja Tampereen Kaupunkilähetykseltä. Kehitysvammaisten palvelusäätiö Tukena Oy on toiminut jo pitkään kaupungin kumppanina tilapäishoitoa tarjoavassa Tulppaanikodissa ja päivätoimintakeskus Sinikellossa. Laitoshoidon vähentämisen myötä uudenlaiset asumisen vaihtoehdot ovat tervetulleita. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat Kehitysvammaisten palvelusäätiö Oy:n Pappilanpuiston asumispalvelut kotoa muuttaville nuorille ja Vuoreksen asuntomessuilla esitelty palvelukoti, jonne tulee viisitoista pysyvää asuntoa laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille ja lisäksi kaksi huonetta tilapäisasumiseen.

Hyvät kuulijat!

Järjestöjen ja kaupungin välinen kumppanuus on arvokas asia, jota pitää jatkossakin vaalia. Järjestöjen rooli palvelujen tuottajana on ollut esillä Tampereen kaupunginhallituksessa tänä syksynä. Huolta on kannettu siitä, kuinka turvata laadukkaat palvelut kiristyvässä taloustilanteessa ja kuinka turvata luotettavien palveluntuottajien asema kilpailutustilanteessa. Tiedän, että te omaisjärjestötaustaisena toimijana kannatte erityistä huolta vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä äänen kuulumisesta. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on esittänyt hankintalain ja hankintakäytäntöjen muuttamisesta siten, että vammaisten henkilöiden asumispalvelut ja muu jokapäiväisen elämän apu ja tuki irrotetaan hankintalain piiristä. Samoin on vaadittu kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä aseman vahvistamista hankintaprosessissa ja kunnan mahdollisuutta toteuttaa hankintoja sosiaalipoliittisin perustein ja suorahankintoina. Nämä esitykset ovat perusteltuja ja onneksi meillä on jo hyviä esimerkkejä. Kun Tampereella toteutettiin Pappilanpuiston asumispalveluiden kilpailutus, kartoitettiin muuttajien avun- ja tuen tarpeet ja huolehdittiin valmentautumisesta tulevaan elämäntilanteeseen. Myös vanhempien näkemykset henkilökunnan kriteereistä otettiin huomioon. Suorahankintojen mahdollistaminen on ollut esillä tänä syksynä kaupunginhallituksen epävirallisissa keskusteluissa, apulaispormestari Tulonen selvittää asiaa.

Hyvät kuulijat,

olen seurannut tänä syksynä yli viisikymppisen kehitysvammaisen naisen itsenäisen asumisuran alkua. Puolisoni sisar sai pysyvän paikan kehitysvammaisten hoitokodista Kokkolassa ja 90-vuotias äiti malttoi vihdoin päästää irti vastuun moraalisesta velvoitteesta. Oma huone, omat tavarat, oma musiikki, omat ystävät: tuntuu kuin tuon tilan myötä Anneli olisi kasvanut päätä pidemmäksi. Äidin huoli aikuisen lapsensa tulevaisuudesta väistyi, kun hän koki, että tämä on toinen koti, jossa pidetään yhtä hyvää huolta ja välitetään yhtä paljon kuin lapsuuden kodissakin.

Kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on rakentanut 400 asuntoa palvelukoteihin ja 30 tilapäiskoteihin sekä hankkinut 150 yksittäistä asuntoa kehitysvammaisille henkilöille. Tämän lisäksi olette tuottaneet tilapäishoitoa lähes 1000 perheelle. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa teille parhainta menestystä myös tulevina vuosina tärkeän tehtävän toteuttamisessa, samoin kuin antoisia koulutuspäiviä!