Luottamushenkilöiden palkkioiden korotuksesta

Luottamushenkilöiden palkkioita ei ole korotettu kahdeksaan vuoteen. Tarkoitus oli tarkistaa palkkioita neljä vuotta sitten, mutta ilmeisesti kuntavaalien läheisyys vaikutti silloin siihen, että esitys ei mennyt läpi. Nyt valtuustoryhmät nimesivät valmisteluryhmän valmistelemaan asiaa, ryhmä koostui valtuutetuista, jotka eivät ole enää ehdolla kevään kuntavaaleissa. Ryhmän puheenjohtajana toimi Seppo Salminen (sd.), mukana olivat myös Riitta Koskinen (kok), Timo Hanhilahti (kepu) ja allekirjoittanut, myös valtuuston puheenjohtajisto oli asiassa kuultavana. Valmisteluryhmä kokoontui kaksi kertaa, emme saaneet kokouspalkkioita, vaan teimme töitä kahvipalkalla. Teimme valmisteluryhmässä mm. vertailua muiden suurten kaupunkien palkkioihin, eli ei tämä esitys ole tuulesta tempaistu. Päätoimisten luottamushenkilöiden kohdalla olemme pyrkineet siihen, että palkkiot ovat linjassa johtavien virkahenkilöiden palkkojen kanssa. Tältä osin tärkeänä vertailukohtana on ollut Helsinki, joka siirtyy pormestarimalliin kesäkuun alussa. Siellä esitetään pormestarin palkaksi 14 000 e ja apulaispormestarin palkaksi 10  000 euroa. Pormestarin palkkaan ei Tampereella esitetä korotusta,  esittäessämme apulaispormestareiden palkkojen korotusta 7500 euroon emme kuitenkaan esittäneet tämän lisäksi Helsingin tapaan kokouspalkkioita (Helsinki: pormestari 2000 e/ kk ja apulaispormestari  2500 e/kk). Vertailun vuoksi totean vielä, että Helsingissä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan  vuosipalkkio on 10 450 e, eli meidän esityksemme 8000 e on varsin maltillinen. Hyvä on myös muistaa se, että niin valtuuston puheenjohtaja kuin pormestarikunta osallistuvat paljon erilaisiin edustustilaisuuksiin varsinaisen työajan ulkopuolella. Jo ennen kokousta oli tiedossa, että ainakin vasemmistoliitto ryhmänä on päättänyt olla esitystä vastaan.  Pidän tätä valitettavana, koska myös tällä valtuustoryhmällä oli edustus valmisteluryhmässä, jonka esitys oli yksimielinen.

Vaikka palkkioilla ei rikastu, ovat ne tärkeä tunnustus tehdystä työstä. Luottamushenkilöt maksavat myös tuplaverot palkkioistaan.

Valtuuston äänestyksessä pohjaesitys voitti selvin luvuin, hyvä ja rohkea päätös!