Puhe budjettikkouksessa 14.11.2016

Pyrkimys rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta ei ole uusi juttu, muistan sen olleen agendalla jo 1990-luvulla, kun tulin mukaan tamperelaiseen kuntapolitiikkaan, silloinkin työttömien perheiden lasten päivähoito-oikeutta pyrittiin rajaamaan. Silloinkin piti muistuttaa siitä, että oikeus päivähoitoon on lapsen oikeus, vaikka päivähoito-oikeus edistää myös vanhempien työnhakumahdolkisuuksia. Nykyisen Suomen hallituksen mielenkiinnon kohteena ei taida kuitenkaan olla naisten työllistyminen, vaan paluu hellan ääreen.

Kun vuosi sitten  otimme tässä salissa kantaa tähän asiaan, kuvittelin, ettei siihen tällä valtuustokaudella tarvitse palata uudelleen. Mistä tämä halu rajoittaa subjektiivista päivähoito-oikeutta? Siitäkö, ettei nollamaksuluokkaan kuuluvat perheet käyttäisi tätä päivähoito oikeutta kuin rajoitetusti? Siksikö, etteivät maahanmuuttajaperheet rasittaisi päivähoitoa? Tämäkö on PerSujen esityksen takana? Esim. maahanmuuttajalasten kohdalla Suomen kielen oppiminen ja integroituminen yhteiskuntaan olisi ensi arvoinen asia.

Subjektiivista päivähoito-oikeutta voisi verrata peruskoulu-uudistukseen 1970-luvulla, joka takasi kaikille yhtäläiset oikeudet koulutielle varallisuudesta tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Valtuutettu Rostila (PS) tuntui sillä kannalla, ettei sillä niin väliä, jos osalla lapsista pn vain puolikas oikeus varhaiskasvatukseen, mitä sanoisimme, jos koulussakin otetaan tällainen puolikasajattelu käyttöön?

Oma ajatteluni lähtee siitä, että perheet osaavat kyllä itse arvioida päivähoidon tarpeensa. Ja tapauksissa, joissa he eivät sitä kykene tekemään, on lapsen etu olla päivähoidossa, hyvässä hoivassa.

Näillä näkymin tämä on viimeinen TA-kokoukseni. Pragmaattisesti ajatellen päivähoidon rajaus voi kuulostaa järkevältä, mutta kysymyksessä on iso periaatteellinen linjanmuutos universalismista tarveharkintaiseen residualismiin. Tämä ratkaisu ei ole myöskään sukupuoli-ja sukupolvisokea, vaan se kohdistuu nimenomaan naisiin ja lapsiin.

Vetoan kaikkiin valtuutettuihin, erityisesti naisiin tässä salissa, ettei kukaan meistä olisi tätä oikeutta rajaamassa. Kuntalaisia  pyydän painamaan tarkasti mieleensä äänestystuloksen tässä asiassa, sillä äänestyshän tästä on tulossa.