Vaalit ohi, kiitos!

Vaalit on käyty, iloitsen Vihreiden tuloksesta, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Satu Hassin vetoapua. Menetimme vain yhden valtuustopaikan.

Vastustajille ei tullut tunnelijytkyä, mutta tietysti takinkääntäjäryhmät hyötyivät suunnanmuutoksestaan; yksittäiset vastustajat  menettivät ääniosuuksiaan.

Henkilökohtaisesti olin varautunut jopa paikan menetykseen, koska valtuuston puheenjohtajana puolustin valtuuston päätöksiä ja tehtyjä sopimuksia. Lopputulos oli kuitenkin tyydyttävä. Ehkä parempi taktiikka kuin vaikeneminen, olisi XL:ltä ollut rohkea julkitulo ja tunneliratkaisun perustelut, jotka on koeteltu monta kertaa valtuustossa.

Kiitokset luottamuksesta äänestäjät, teen jatkossakin parhaani!

Sosiaalitakuu on toteutettava Tampereella

(Mielipidekirjoitus Aamulehteen ja Tamperelaiseen 25.10.-12)

Tampere on onnistunut toteuttamaan terveydenhuollossa hoitotakuun, mutta sosiaalisen tuen palveluissa ei toteudu sosiaalitakuu. Lain mukaan toimeentulotukihakemus tulee käsitellä seitsemän päivän kuluessa.  Toimeentulotukihakemuksista 31 prosenttia ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuun mukaisen määräajan tammi-elokuussa 2012. Länsi-Suomen aluehallintovirasto on ottanut sen vuoksi Tampereen tilanteen tarkasteluun.

Tamperelaisten köyhyyskokemuksia tarkastelevassa selvityksessämme (Roivainen, Heinonen & Ylinen 2011) havaitsimme, että  köyhyys vaikuttaa ylisukupolvisesti perheiden  elämänkulkuun. Yksinhuoltajaäidit sinnittelevät pienten lasten kanssa muutaman euron päiväbudjetilla. Apua ei saa sosiaalitoimistosta, vaikka omat laskelmat osoittavat, että toimeentulotukea olisi pitänyt saada. Monet vanhukset eivät edes hae apua, mieluummin tingitään jopa lääkehankinnoista ja yritetään pienestä eläkkeestä antaa vielä vaikeassa elämäntilanteessa eläville lapsillekin.

Pari vuotta sitten toteutettu palveluverkon keskittäminen Tampereella heikensi kaupunkilaisten pääsyä sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Alueelliset sosiaalitoimistot ajettiin alas ja palvelut keskitettiin keskusta-alueelle. Vihreät vastustivat tätä päätöstä. Näin saatiin ehkä jonot hetkeksi kuriin ja toimeentulotukimenot tasaantumaan, mutta nyt jonot ovat totta jälleen. Työntekijöiden vastaanotolle on vaikea päästä, sillä yli 90 prosenttia toimeentulotukihakemuksista käsitellään Tampereella kirjallisesti.

Palvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että apua saadaan vaikeassa elämäntilanteessa jonottamatta. Tämä edellyttää toimeentulotukimäärärahojen ja asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden lisäämistä. Valtuusto myönsi kesäkuussa lisätalousarviossa 120 000 euroa etuuskäsittelijöiden palkkaukseen, ja käsittelyajat saatiinkin kesän ajaksi lain määräämälle tasolle.

Sosiaalityöntekijöiden on jalkauduttava virastoista ihmisten arjen keskelle. Kaupungilla, jolla on varaa mittaviin investointeihin, on oltava varaa huolehtia myös huono-osaisista asukkaistaan.

IRENE ROIVAINEN

Tampereen kaupunginvaltuuston pj. (vihr.)

YTT, sosiaalityön erikoistumisalaprofessori (ma.) Tampereen yliopisto

 

 

 

 

 

Terveisiä valtuustosta!

Valtuuston esityslistalla oli tiedoksiantona hankkeen Vt 12 Tampereen tunneli  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 20.8.2012. Totesin heti alkuun, että  emme ota tässä kokouksessa kantaa tunneliin tai Allianssi-sopimukseen sinänsä ja ettei ponsiesityksiä voida  asian käsittelyn yhteydessä tehdä. Olin pohjustanut asian lakimiesyksikön kanssa. Yhtään puheenvuoroa ei asiasta käytetty, mikä selvästi yllätti monet.

Jätin yhteisen valtuustoaloitteen tunnelivastustajan, kollegani Jari Heinosen (skp) kanssa virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen perustamisesta Tampereelle. Alueellisten sosiaaliasemien lakkauttamisen seurauksena yli 90 % toimeentulotukihakemuksista käsitellään kirjallisesti, eivätkä kuntalaiset ja asiakkaat saa riittävän nopeasti yhteyttä sosiaalityöntekijään vaikeissa elämäntilanteessaan. Kaupunkilaiset joutuvat odottamaan aikaa myös terveysasemille, eivätkä saa näin välittömästi apua akuutteihin kysymyksiinsä.

Esitämme, että Tampereella kehitettäisiin ja otettaisiin käyttöön virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Pohjois- Suomessa (http://www.sosiaalikollega.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/) käyttöön otetun järjestelmän mukaisesti. Keskus palvelisi kaikkia kaupunkilaisia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja työntekijöitä.

Paljon on hyvää saatu Tampereella aikaan tällä ja edelliselläkin valtuustokaudella. Pormestari Niemisen tänään julkistama toimintakertomus ”Kuusi kehityksen vuotta” esittelee hyvin hänen pormestarikautensa saavutuksia. Aina riittää parantamista, mutta kyllä meidän pormestarimme ja apulaispormestarimme ovat tehneet tälläkin kaudella parhaansa.

Itseäni jäi hieman kiusaamaan valtuutettu Riitta Ollilan puheenvuoro, jossa hän harmitteli, ettei Koukkuniemen Jukola-rakennusta aikanaan purettu! Akka- akseli on yhä ylpeä saavutuksestaan, vai mitä Anneli Kivistö (sd) ja Riitta Koskinen (kok)? Aina kun laitan Aino-tossut jalkaani, muistan uhkauksemme kytkeä itsemme Jukolan seinään, jos purkutraktorit ajavat paikalle. Se taisi tepsiä.

Illan kolmen kokouksen jälkeen on hieman euforinen olo, pitäisi malttaa mennä nukkumaan, kun on varhainen lähtö työmatkalle ja pitkä työpäivä! Toivottavasti Pauli ehtii vaalikopille päivystämään!

Hyvä vanhuus kuuluu kaikille

(Kirjoitukseni AL:n teemasta, eivät näköjään julkaise valtuutettujen kirjoituksia; ehkä kannattaisi kuulla nykypäättäjiäkin).

Tampereella vanhustenhoidon painopiste on valtakunnallisten suositusten mukaan vanhusten kotona asumisen tukemisessa. Samaan aikaan kehitetään tehostettua palveluasumista esimerkiksi Koukkuniemen alueelle. Molempien edellytyksenä on kuitenkin riittävä ja osaava henkilöstö. Kotihoito ei saa olla vain kiireistä lääkkeiden jakamista tai verenpaineen mittaamista, vaan myös seurustelua ja henkistä tukea.

Tehostettu laitoshoito on yhä vaativampaa, siksi henkilöstömitoituksen on oltava riittävä. Perinteinen vanhainkotihoito on jäämässä historiaan. Kuitenkin vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona, mutta eivät ole vielä tehostetun hoidon tarpeessa, tulee olla tarjolla ryhmäkotimuotoista asumista, sillä yksinäisyys on yksi suurimmista ikäihmisten ongelmista. Suurten palveluyksikköjen asemesta hoivakoteja perustettava eri kaupunginosiin, omalle kotiseudulle.

Vanhusten hoivapalveluja tuottavat yhteisöt ovat tärkeä yhteistyökumppani kaupungille. Järjestöjen toimintaedellytyksistä on kuitenkin huolehdittava nykyistä paremmin mm. hoivapalvelujen kilpailutustilanteessa, sillä isojen kansainvälisten toimijoiden toimintalogiikka ei välttämättä palvele parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisen etua. Järjestöillä ja seurakunnilla on tärkeä rooli myös harrastusten ja virkistystoiminnan ylläpitämisessä. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, jota on tuettava nykyistä enemmän niin taloudellisesti kuin vapaapäivien ja virkistys- ja kuntoutustoiminnan muodossa.

Tampereen teollisesta historiasta johtuen kaupungissamme asuu suhteellisen paljon pienituloisia ikäihmisiä. Heidän hyvinvointiinsa tulee kiinnittää enemmän huomiota. Köyhyysraporttimme (Roivainen, Heinonen & Ylinen 2011) mukaan köyhyydessä elävät vanhukset eivät useinkaan hae apua vaikeaan tilanteeseensa sosiaalitoimistosta. Seurakuntien diakoniatyöllä ja järjestötoimijoilla on tärkeä rooli tämän huono-osaisuuden tunnistamisessa ja tuen tarjoamisessa. Hyvä vanhuus kuuluu kaikille sosiaaliseen taustaan katsomatta.

IRENE ROIVAINEN

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr.)

Vaalitorilla kuultua

Olen ehtinyt Vihreiden vaalikopille vain parina päivänä, sillä työpaikan muutto uusiin tiloihin ja työmatkat ovat rokottaneet vaalityötä. Eilen olimme Paulin kanssa useita tunteja paikalla keskustelemassa kaupunkilaisten kanssa.

Torilla kuulee monta tarinaa. Ikääntynyt mies tuli kertomaan toimeentulovaikeuksistaan, koska oli kuullut puheeni Köyhyysmarssilla. Kun puolison kuoltua alkoivat myös rahahuolet, sosiaalitoimistosta neuvottiin myymään omakotitalo. Mihin hän omasta kodistaan lähtisi! Niinpä hän oli kierrellyt pitkin kesää erilaisissa tilaisuuksissa, joissa oli jotakin tarjoilua. Vaalien aikaan vaalikopit olivat hyvä paikka tässäkin mielessä. Kun hän lopuksi kehaisee minun tehneen hyvää työtä, liikutun ja kiitän, sillä hetkeä aikaisemmin toinen mies on käynyt purkamassa kiukkuaan ”kokoomuksen puisto-osastolle” ja minulle ilmeisesti sen pääpuutarhurina.

Vihamielisyys onkin yksi ikävä piirre vaalikentillä. Ihmisten pettymys purkautuu kaunaisuutena ja kostonhaluna: ”koska teitte niin ja näin, en äänestä teitä”. Kokeneiden valtuutettujen tilalle halutaan uusia kasvoja. Rotaatio onkin hyvä asia, mutta se saattaa myös halvaannuttaa toimintaa. Viime kuntavaaleissa vihreiden valtuustoryhmä uusiutui radikaalisti. Se merkitsi vastuun siirtymistä käytännön politiikasta pitkäksi aikaa meille kokeneimmille, sillä tosiasia on, että valtuutetulta ensimmäinen nelivuotiskausi menee opetellessa laajoja asiakokonaisuuksia. Olisi katastrofi, jos 67-jäseninen valtuusto vaihtuisi kokonaan: silloin tätä kaupunkia johtaisivat tosiasiassa virkamiehet.

Kokonaisuus ja suhteellisuuden taju ovat hukassa esimerkiksi silloin, kun 185 miljoonan euron tunneli-investointi nousee vaalien pääaiheeksi, vaikka se on vain murto-osa investointien kokonaisuudessa. Kuntalaisten hämmennyksen vielä ymmärtää, muttei sitä, että ehdokkaat ja jopa kaupunginvaltuustossa vaikuttavat sortuvat populismissaan yksinkertaistuksiin ja suoranaisiin valheisiin esittäessään tunnelirahojen laittamista palveluihin. Käyttötalousmenot ja investoinnit ovat kaksi eri asiaa, sen ymmärtää Erkkikin. Tuleekin miettineeksi, minkä tiedon varassa päätöksiä äänestyskopissa tehdään ja kenen on vastuu väärän tiedon varassa tehdyistä päätöksistä?

Vaikka yleensä ehdokkaiden välillä vallitsee hyvä yhteishenki ja etenkin valtuutetut käyvät kannustamassa toisiaan yli puoluerajojen toistensa kopeilla,  myös ehdokkaiden osaoptimointi ja raadollisuus paljastuu torilla päivystäessä. Äänestäjille saatetaan  esimerkiksi kertoa, ettei jotain ehdokasta kannata äänestää, koska tämä pääsee kuitenkin läpi. Kerrotaan, että Osmo Soininvaara putosi aikoinaan eduskunnasta tällaisen harhailluusion vuoksi. Oma lukunsa on kikkailu panelistien valinnalla tilaisuuksiin tai Facebook tykkäämisillä. Henkilökohtainen on poliittista ja poliittinen henkilökohtaista: silloin kun nimeltä mainiten aletaan leimata julkisuudessa, olen itse ottanut sen linjan, että puhun asiat kasvokkain selviksi. Se on tavallisesti auttanut.

Vaikka kilpailu on kovaa vaalikentillä, hyvä neuvo voisi olla se, että kannustaa aivan ensimmäiseksi äänestämään, etsimään itselleen läheisimmältä tuntuvan ryhmän ja sopivan ehdokkaan ja vasta sitten tarjoaa oman puolueensa vaalilehteä ja omaa esitettään. Tällä metodilla ei ehkä heru paljon ääniä, mutta jääpähän hyvä mieli, kävipä kampanjassa kuinka tahansa! Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaan kolumni ”Kenen taakkoja kannat” uusimmassa Kotimaa-lehdessä (18.10.-12) rohkaisee tähän: ”Kristitty on vapaa puhumaan lähimmäisistään hyvää ja vapaa pidättäytymään puhumaan pahan puhumisesta”.