Mitalistin Vappupuhe

Osallistuin kuukausi sitten erikoiseen kilpailuun. Tampereen tieteentekijät, TATTE, julkisti kilpailun Pätkätyömitalista. Päätin osallistua, koska olen tullut töihin Tampereen yliopistoon 18.4.1988 ja edelleenkin olen vailla vakituista työpaikkaa – virkojahan ei enää olekaan. Hakemuksen kirjoittaminen oli jo sinällään terapeuttinen kokemus: mikä määrä työtä ja ansioita. Menestykseen en kuitenkaan kisassa uskonut, koska minulla on sentään 5-vuotiskauteni toisin kuin monilla nuoremmilla kollegoilla.

Hakemuksessani 6.4. kirjoitin:

”HAKEMUS PÄTKÄTYÖN ANSIOMITALIN SAAMISEKSI

Pyydän kunnioittavasti, että minut huomioidaan Tatten jakaessa Pätkätyön ansiomerkkejä. Olen työskennellyt Tampereen yliopiston Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksella ja nykyisellä Sosiaalityön tutkimuksen laitoksella huhtikuusta 1988 lähtien. Työurani alkoi tutkijana, joka jatkui lyhyen apurahakauden jälkeen viranhoitoina vuoteen 2001 saakka, jolloin alkoivat yliassistentuurikaudet. Viime vuosina olen hoitanut professuureja. teen parhaillaan 24. työpätkää samalla laitoksella. Näiden lisäksi minulla on ollut lukuisia tuntiopetusmääräyksiä laitoksella ja pätkätöitä TYT: ssa.

Lisensiaatin työni valmistui vuonna 1992 ja väitöskirjani v. 1999. Toimin sosiaalityön dosenttina Jyväskylän yliopistossa. Hoidan tällä hetkellä 50%:sta sosiaalityön ma. professuuria perusvirkani ohella, jonka nimike ei ole (yliassistentuuri -nimikkeen poistuttua käytöstä) edes tiedossa. Olen toiminut laitoksen johtajana pariin otteeseen. Tämänhetkinen määräykseni on professuurin osalta vain vuoden 2010 loppuun, vaikka opiskelijat on valittu 4-vuotiseen koulutukseen vuonna 2009. Yliassistentuurin 5-vuotiskausi päättyy heinäkuun 2011 lopussa.”

Ja tänään tuli sitten mitali Tatten Vappujuhlassa, jossa käytin kiitospuheenvuoron neljän mitalistin puolesta ja totesin:

”Minulla on ilo ja kunnia kiittää Tampereen yliopiston tieteentekijöitä kaikkien mitalistien puolesta. Pätkätyöläisten huomioiminen mitalilla on merkittävä poliittinen teko ja tekee näkyväksi pätkätyöläisten heikkoa asemaa yliopistolla. Se kääntää dismeriitin meriitiksi.

Liittomme jäsenistö poikkeaa palvelussuhteen osalta selvästi muista palkansaajista. Tieteentekijöiden liiton jäsenistön jäsenkyselyyn 2007 vastanneista ammatissa toimivista tieteentekijöistä kaksi kolmasosaa (67,2 %) työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa, kun taas akavalaisista keskimäärin 84 % työskenteli pysyvissä työsuhteissa. Tämän jälkeen Tieteentekijöiden tilanne näyttää vain kurjistuneen.

Mikä lienee syynä siihen, että emme saa laitettua pistettä tälle kestämättömälle tilanteelle?

Saksalainen Elisabeth Noelle-Neumann puhuu Hiljaisuuden spiraalista, joka voi toteutua missä yhteisössä tahansa. Jotta emme yksilöinä tulisi sosiaalisesti eristetyksi, etsimme lähiympäristöstämme vihjeitä siitä, mitä on sosiaalisesti soveliasta ilmaista. Yliopisto on instituutio, jossa ei ole suotavaa – ainakaan tällä hetkellä – ”marista” omasta asemasta. Leimaudut vain yksinkertaisesti luuseriksi, joka ei pärjää menossa mukana.

On paradoksaalista, että pätkätyöläinen saattaa tuntea häpeää asemastaan, joka ei ole millään tavalla hänen syynsä, vaan rakenteellinen ongelma.

Ajatellaanpa asiaa suhteena. Jos parisuhteessa kumppanimme ehdottaisi meille suhteen jatkamista vuosi kerrallaan, löytäisi hän pian itsenä rappusilta kalsarit kassissa ja ulkoruokinnassa. Mutta täällä Verstaalla me emme protestoi ja kiukuttele, vaikka yliopisto työnantajanamme tekee vuosittain tällaisia diilejä – yksipuolisesti, lupaa kysymättä. Ja syykin on selvä: kukaan ei itke perään, jos pakkaat tavarasi ja uhkaat lähteä, tilalle on aina tulijoita, jono yltää Päätalolta Telakalle saakka.

Nykyisin yliopistomaailmassa vallalla oleva huippuretoriikka peittää alleen yksinkertaisen tosiasian, että akateeminen työ on ihan tavallista arkista työtä, niin kuin mikä tahansa työ. Keskikategorian pätkätyöläisporukka vastaa tässä talossa huomattavassa määrin niin tutkimustulosten tuottamisesta kuin opetuksen ja hallinnon pyörittämisestä. Kuitenkaan tämän työn arvoa ei tunnusteta.

Hyvät ystävät, kyllä tässä on hävettävä, mutta ei meidän, vaan työnantajan. Tampereen yliopiston on aika ryhtyä toimenpiteisiin määräaikaisen henkilöstön vakinaistamiseksi.

Vielä kerran kiitos Tampereen Tieteentekijöille kaikkien meidän palkittujen pätkätyöläisten puolesta.”

Puhe Kansallisen veteraanipäivän Aseveli-illassa 26.4.2010

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tervehdyspuhe veteraanipäivän aseveli-illassa 26.4.2010 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat

Minulla on Tampereen kaupungin puolesta ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi Tampereelle ja veljesiltaan, jonka teema ”Aika velikultia”. Nuo sanathan ovat Tuntemattoman sotilaan päätössanat – ja tänä iltana saamme mm. kuulla otteita ”sieltä jostakin” niin kuin Tampereen suuri poika Väinö Linna ne suuressa romaanissaan kuvasi.

Linnan romaani kertoo paitsi sodan kauheudesta ja raadollisuudesta, myös sotilaiden veljeydestä ja huumorista, joka auttoi kestämään ankarissa oloissa. Tänä iltana tuo huumori saa puhjeta taas kukkaan!

Kansallista veteraanipäivää vietetään 24. kertaa. Nyt vietettävän veteraanipäivän tunnuksena on ”Kuule tuhannet tarinat”, ”Hör tusentals berättelser”. Tällä sanomalla haluamme korostaa eri sukupolvien välistä yhdessäolon, kuuntelemisen ja kuulemisen tärkeyttä. Tunnus muistuttaa meitä myös siitä, että tehtävämme on siirtää veteraanisukupolvien muistot uusille sukupolville osaksi kansakuntamme yhteistä kertomusta.

Teitä sotiemme veteraaneja, sitkeitä sissejä, on elossa vielä lähes 60000. Talvisodan veteraanit ovat jo yli 90-vuotiaita ja jatkosodan veteraanit yli 87-vuotiaita. Se on kunnioitettava ikä. Ja on todella hienoa, että olette jaksaneet saapua tähän juhlaan eri puolilta Suomea. Arvostamme sitä suuresti.

Kiitän päätoimikuntaa kunniasta saada järjestää tämä arvokas kansallinen juhla. Haluan myös kiittää kaikkia Kansallisen veteraanipäivän järjestelyissä mukana olevia tahoja, puolustusvoimia, seurakuntia, kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjä, nuorisojärjestöjä sekä yrityksiä ja muita tilaisuuksien järjestelyihin osallistuneita yhteisöjä. Tämän illan juhla on Tampereen kaupungin, Hämeen Kuljetus Oy:n, Keskon, Pirkanmaan Osuuskaupan, Suomi-yhtiö Oy:n ja Sinebrychoff Oy:n veteraaneille tarjoama kutsuvierastilaisuus. Laaja yhteistyö kertoo osaltaan siitä, että veteraanien työtä arvostetaan suuresti. Kiitoksia myös airuina toimiville Sammon keskuslukion nuorille, samoin juhlaa jo sunnuntaiaamusta rakentaneille nuorille varusmiehille, jotka ovat suurena apuna tässä juhlassa ja se päätyttyä myös purkutöissä.

Kun itse edustan sotien jälkeistä rauhanajan sukupolvea, jonka omilla vanhemmillakaan ei ole omakohtaisia sotakokemuksia, tuntuma sota-ajan todellisuuteen välittyy erilaisten kerrottujen kokemusten kautta. Haluamme välittää teidän tarinanne nuorille sukupolville, jotta he ymmärtäisivät, että Suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys, vaan se on taisteluilla ja uhrauksilla ansaittu.

Nuoret ovat eri tavoin osallistuneet näiden veteraanipäivien valmisteluun. Esimerkiksi Messukylän viestintälukion nuoret tekivät Tampere-lehteen Veteraanipäivien erikoisliitteen, jossa haastateltiin veteraaneja ja lottia. Tässä yhden haastatellun, lukiolaisena sotaan joutuneen Matti Anttilan – joka sittemmin toimi jäsenmäärältään maamme suurimman veteraaniyhdistyksen, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistyksen puheenjohtajana pitkään – muisto sodan alkuhetkiltä: ”Pelkoon ei ollut varaa, mutta Anttilan valtasi syvä suru ja huoli maan kohtalosta. – Tiesimme, että jos menetämme itsenäisyytemme, meille koittavat arvaamattoman huonot olot.”

Ja samassa lehdessä kaksi lottaa, Eira Laalahti ja Vappu Eskola, kertoivat kotirintaman naisten tuntemuksista: ”Sodassa jokainen huutaa äitiä, niin pelkäävät kuin kaatuvat.”

Itse sain muutama vuosi sitten osallistua tutkimukseen, jossa haastateltiin eteläpohjalaisia kotirintamanaisia heidän sotamuistoistaan. Nyt jo iäkkäät naiset – joista ehkä joku on täällä tänään – kuvaavat arjen tapahtumia, kun miehet olivat rintamalla. Erityisen riipaiseva aineistossa on lasten näkökulma. Lasten arkea luonnehti pommitusten pelko, huhut desanttien liikkeelläolosta ja erityisesti ainainen jännitys siitä, kuka kaatuu sodassa ensiksi ja onko kaatuneiden joukossa omaisia. Isän lähtö lomalta takaisin rintamalle synnytti lasten mielessä epävarmuuden: palaako isä enää koskaan.

Hyvät veteraanit,

Te palasitte. Ja olette kertoneet meille niiden veljienne kohtaloista, jotka eivät palanneet. Monet teistä olivat silloin yhtä nuoria kuin ne Messukylän lukiolaiset, jotka haastattelivat veteraaneja Veteraanipäivän lehteen. Näin siirtyy pienen ihmisen tarinan kautta suuri kertomus Suomen kansan kohtalosta sukupolvelta toiselle. On hienoa, että tämän päivän nuoriso arvostaa veteraanien työtä ja uhrauksia. Ja on hienoa, että olette täällä jakamassa tarinaanne.

 

Tämä ilta on teidän iltanne. Toivon teille kaikille hyvää Veljesiltaa. Olette edelleen aika velikultia!

Puhe Partioparaatissa 25.4.2010

Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene Roivaisen puhe Hämeen Partiopiirin Partioparaatissa 25.4.2010

Hyvät partiolaiset ja partioliikkeen ystävät!

Minulla on suuri ilo ja kunnia Tampereen kaupungin puolesta tervehtiä teitä Hämeen Partiopiirin paraatiin osallistuvia lapsia, nuoria ja aikuisia. Tätä maakunnallista juhlaa on vietetty jo vuodesta 1928 lähtien lähes keskeytyksettä. Samalla haluan onnitella 100-vuotiasta Partioliikettä.

Partioliikkeen ihanteet – itsensä kehittäminen, toisten kunnioittaminen, auttaminen ja palveleminen, uskollisuus ja luotettavuus, luonnon suojelu, kansainvälinen ystävyys – ovat erittäin ajankohtaisia arvoja nyky-yhteiskunnassa ja -maailmassa. Me tarvitsemme partioliikkeen kaltaisia järjestöjä, jotka kasvattavat uusia sukupolvia kantamaan vastuuta paitsi omasta elämästään, myös muista ihmisistä lähellä ja kaukana.

Yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen luovat sosiaalista pääomaa, jota ei voi ostaa rahalla ja jonka arvoa ei voida mitata rahassa. Sosiaalinen pääoma on valuuttaa, jota syntyy lähes huomaamatta silloin, kun pystytätte laavua, istutte leirinuotiolla tai keräännytte kokouksiinne kololle. Sen ihmeellisyys on siinä, että emme edes huomaa tämän pääoman karttumista; sitä ei seurata pörsseissä. Ja sen taika on siinä, että tämä pääoma rikastuttaa sitä enemmän, mitä enemmän on valmis jakamaan toisille. Ja sen arvo ei katoa vuosienkaan kuluessa, vaan se kantaa läpi elämän vanhuuteen saakka.

Sosiaalinen pääoma on myös asia, jota ei yleensä voi synnyttää viranomaistyönä, vaan sitä alkaa karttua verkostoissa, ystäväpiireissä ja kaveriporukoissa vapaaehtoispohjalta. Siksi partioliike ja järjestöt kaiken kaikkiaan ovat niin tärkeitä toimijoita ja yhteistyökumppaneita myös julkisen sektorin, esimerkiksi Tampereen kaupungin kannalta. Sillä siellä, missä on paljon sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, siellä on yleensä myös vähän sosiaalisia ongelmia.

Hyvät partiolaiset!

Tampereen kaupunkistrategiassa 2010 ”Tampere virtaa. Sujuvan elämän suuri kaupunki” yhtenä tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia niin, että toiminnan painopiste olisi nykyistä enemmän ennaltaehkäisyssä ja asiakaslähtöisyydessä sekä toimintakyvyn, yhteisöllisyyden jamoniarvoisuuden vahvistamisessa.

Partioliike toteuttaa lasten ja nuorten parissa merkittävää ennaltaehkäisevää sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä. Ja se on rahanarvoista toimintaa, sillä ongelmien korjaaminen on kallista ammattityötä.

Kun kysyin Tampereen Lokit -nimisessä lippukunnassa partiojohtajana vaikuttavalta kummityttäreltäni Hiljalta, mikä partioliikkeessä on hänelle tärkeintä, vastasi hän: ”uudet elämykset, itsensä ylittäminen, nuorempien innon näkeminen, ystävät, iltanuotiot, yhteishenki ja ihan melkein kaikki”. Eipä siihen minulla entisellä Sisupartiojohtajalla ole mitään lisättävää.

Hyvää Paraatipäivää ja -juhlaa!

Virallisesti mummo

Tänään se sitten tapahtui. Ensimmäinen lapsenlapsemme, pieni poika syntyi. Tulevat isovanhemmat olivat hermoilleet koko päivän niin meillä kuin Päivinkin kotona. Mutta iltapäivän päätteeksi kaupungin virastotalolla yhteysjohtaja Kirsi Kosken ovenpielessä tilannetta raportoidessani tuli tekstari Tuukalta: ”Terve poika syntyi. Mitat 3675g, 52 cm”. Uutista kuulemaan rientänyt vaari meni ehkä vielä enemmän sekaisin kuin minä.

Vauvan vanhempien palaute TAYS: an synnytysosaston henkilökunnalle oli kiittävä: ystävällistä ja osaavaa porukkaa joka vuorossa!

Elämälle kiitos!

Uskalla tietää!

Runsas viikko on vierähtänyt erilaisten tapaamisten merkeissä. Perjantaina 9.4. kävin avaamassa lasten tiedemuseon (Discovery Museum of Tampere) Lielahdessa. Hankkeen taustalla on Kaliforniasta Tampereelle muuttanut Sheela Kiiskilä suomalaissyntyisen puolisonsa kanssa.

Muutettuaan Tampereelle Sheela etsi turhaan lapsensa kanssa Kaliforniassa tutuksi tullutta tiedemuseota, lähin oli kahden tunnin matkan päässä Heurekassa. Kun perhe sittemmin palasi vielä joksikin aikaa takaisin Kaliforniaan, he ryhtyivät kehittelemään ajatusta tiedemuseosta yhteistyössä sellaisten museoiden kuin Exploratorium ja Tom Tits kanssa. Ja nyt museo on totta.

Tiedemuseon (Discovery Museumin) ajatuksena on tarjota paikka lapsille, jossa he voivat leikkiä ja kiinnostua tutkimisesta ja tieteen tekemisestä hauskalla tavalla ja kokeilemalla, sillä elämä ympärillämme on täynnä ihmeitä, kuten Sheela kauniisti sanoi: ”We want to promote that Science is not something boring or have to learn in school but that Science is everywhere around us and we can see the science marvels in everything we do.” Avajaisissa mukana olleet lapset ryntäsivät innolla tutustumaan näyttelyyn ja kokeilemaan tieteen ihmeitä.

Valtuuston asukasilta oli tiistai-iltana Kaukajärvellä. Paikalla oli nelisenkymmentä kaupunkilaista ja heillä monenlaisia huolenaiheita alkaen Juvankadun lisääntyneestä liikenteestä. Myös sosiaaliasemien alasajo puhutti vielä jälkikäteenkin. Välillä vastakkainasettelu valtuutettujen ja yleisön välillä oli käsin kosketeltava. Olen nähnyt tärkeänä vahvistaa Alue-Alavareiden roolia asukasilloissa, sillä se edistää vuoropuhelua. Vasta valittu Kaakkoinen Alvari olikin esittäytymässä tilaisuudessa: jatkossa sen haasteena on olla välittämässä laajasti asukkaiden tuntoja. Illan positiivisin hahmo oli Kaukajärven Yhteisötyön Antti Salo, joka esitti Hymy -ryhmien perustamista. Tilaisin Antilta heti tällaisen ryhmän jokaiseen asukasiltaan.

Torstaina piipahdin alkuillasta Parkinson-yhdistyksessä, jonne kaukajärveläinen sosiaalihuollon vaikuttajanainen Anja Auvinen oli minut kutsunut. Liikuntatilat ja vammaisten taksiasiat olivat yhtenä huolenaiheena, lupasin viedä terveisiä apulaispormestareille. Äitini sairastui vuosi sitten Parkinsonin tautiin, joten monet asiat tuntuivat varsin omakohtaisilta. Sain myös hyviä apuvälinevinkkejä kotiin vietäväksi.

Loppuillaksi valtuutetut oli kutsuttu Klassilliselle koululle keskustelemaan koulun tulevaisuudesta. Paikalle oli saapunut lisäkseni vain kuusi valtuutettua: Riitta Koskinen, ”Tintti” Rantaviita-Tiainen, Aila Dundar-Järvinen, Kirsikka Siik, Ilkka Sasi ja Hannu Soro (varavaltuutettu). Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Klassikoiden puheenjohtaja piispa emeritus Juha Pihkala, jonka lämmin persoonallisuus teki varmasti vaikutuksen kaikkiin paikallaolijoihin. Saimme jokainen lahjaksi myös Uolevi Itkosen ”Clasu ja Tampere” -teoksen.

Kertasin päätöksenteon vaiheet ja toivotin Klassikot tervetulleiksi luovuttamaan 1600 nimen adressin valtuustolle ensi keskiviikkona. Päättäjinä ymmärrämme, ettei tehtyjä päätöksiä voida lähteä helposti pyörtämään. Silti ajattelen, että päätöstä pitäisi pohtia vielä ja miten latinankielen asema voidaan turvata. Illasta jäi hyvä mieli: siinä oli aitoa kohtaamisen tuntua. Ostin Clasun paidan, jossa lukee ”Sapere aude” – uskalla tietää”. Puin sen lauantaina päälle, kun menin seuraamaan väitöstilaisuutta yliopistolla. Oman järjen rohkeaa käyttöä toivon myös luottamushenkilöiltä.