Tervehdyspuhe valtakunnallisten lähetysjuhlien avajaisissa 5.6.2009

Puheenvuoro Valtakunnallisten Lähetysjuhlien avajaisissa 5.6.2009

Arvoisat juhlavieraat, hyvät kuulijat, tervetuloa Tampereelle!

Distinguished guests, Ladies and Gentlemen, Dear friends, on behalf of the city of Tampere it is my great pleasure to welcome all of you to our city!

Valtakunnallisten Lähetysjuhlien teema ”Uudet jaot” on monimerkityksinen: yhtäältä se tuntuu viittaavan erilaisiin jakoihin ja toisaalta jakamiseen. Ajatus jaoista puhuttelee tässä kaupungissa, jossa yhdeksänkymmentä vuotta sitten koetun kansalaissodan jakolinjat ovat edelleen muistissa. Lähetysjuhlien yhteydessä uusilla jaoilla viitataan maailmanlaajuiseen epäoikeudenmukaiseen jakopolitiikkaan, jota nykyinen talouskriisi edelleen syventää. Se koettelee voimakkaasti nimenomaan kehittyviä maita nälänhätänä, aliravitsemuksena ja ruoan puutteena. Globaalit kriisit uhkaavat – kuten kehitysjärjestöt muistuttavat – erityisesti haavoittuvimpia ryhmiä, kuten naisia, lapsia ja vammaisia.

The theme ”Uudet jaot”, The New Deals, seems to refer, on the one hand, to dividing borderlines, and, on the other hand, to the division of resources in a global context. It thus reminds us of the gap between the poor and the rich people in the world.

Kun kiinnostus lähetystyötä kohtaan heräsi Suomessa sataviisikymmentä vuotta sitten, tarkoitus oli alun perin lähteä ”suomensukuisten pakanakansain” pariin Pohjois-Venäjälle ja Siperiaan. Venäjän hallitsija asetti kuitenkin Lähetysseuran toimiluvan ehdoksi, ettei seura saisi toimia Venäjän valtakunnan alueella. Niinpä lähetystyön ensimmäiseksi kohteeksi tuli saksalaisten lähetystyöntekijöiden neuvosta Lounais-Afrikan Ambomaa. Innostus lähetystyöhön heräsi varhain myös Tampereella, jossa tehtailija Wilhelm von Nottbeck oli varustamassa Martti Rautasta Ambomaan matkalle vuonna 1868. Noihin aikoihin Finlaysonin tehtaassa alettiin kutoa lähetyspalttinaksi nimettyä pukukangasta.

Our city Tampere was founded 230 (two hundred and thirty) years ago It is a city with an industrial history, to which also missionary work has been connected through the Finlayson factory and Wilhelm Nottbeck.

Sataviisikymmentävuotiaalla Suomen Lähetysseuralla on kiistatta merkittävä asema suomalaisen kehitysmaatoiminnan uranuurtajana. Sen toimintaan on kuulunut keskeisesti sanajulistuksen ohella myös käytännönläheinen hoiva- ja kasvatustyö, onhan työntekijöistä suurin osa ollut naisia.

Suomen Lähetysseuran työtä voi hyvällä syyllä pitää myös kulttuurisen vuoropuhelun edistäjänä ja siltojen rakentajana eri tavoin ajattelevien ihmisten ja yhteisöjen välillä. Tampereen kaupunki on saanut tästä oman osansa kehittäessään yhteistyötä tansanialaisen Mwanzan kaupungin kanssa ja toimiessaan viime vuonna Suomen Unicef-kaupunkina ja ensimmäisenä Reilun kaupan kaupunkina.

Tämän päivän näkökulmasta on ehkä vaikeaa hahmottaa kulttuurista välimatkaa, jonka lähetyskentille lähtevät ovat joutuneet kohtaamaan. Olli Löytty kuvaa väitöskirjassaan ”Ambomaamme – suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut” koskettavasti suomalaisten lähettien vilpitöntä pyrkimystä asettua elämään lähelle afrikkalaisia yhteisöjä. Kuitenkin kulttuurinen kohtaaminen näyttäytyy kuvauksissa tasapainotteluna kulttuurien välisiä eroja korostavan vieraan pelon ja samanlaisuuden ihanteeseen tuudittautuvan vieraan kulttuurin ihannoinnin välillä. Vaihtoehdoksi toiseuttavalle ajattelulle tutkija ehdottaa ksenosofiaa, vierasta koskevaa viisautta: oppimista elämään erojen kanssa ja vuoropuhelua.

Aito dialogi edellyttää tasa-arvoista kohtaamista ja vastavuoroisuutta ja elämistä maassa maan tavalla, kuten suomalaiset lähetystyöntekijät ovat tehneetkin. Professori Eila Helander on kuvannut erityisesti suomalaisten naislähettien roolia kulttuurien välittäjähahmoina.

Suomen Lähetysseuralla on ollut puolentoista vuosisadan ajan myös merkittävä rooli kansalaiskasvattajana suomalaisessa yhteiskunnassa. Työntekijöiden kotimaahan välittämä tieto vieraista kulttuureista on ollut omiaan loiventamaan epäluuloja ja helpottamaan kulttuurien kohtaamista. Tämän monisukupolvisen kasvatustyön merkitystä ei voi liioitella nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa maahanmuuttajavastainen mieliala valtaa alaa. Sekä kuntien että seurakuntien haasteeksi asettuu näiden jakolinjojen ylittäminen.

During 150 years, the Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM), SLS, has had an important role as a producer of welfare and as a mediator between different cultures. In encountering cultures it is a big challenge to overcome cultural borderlines and otherness, and to find mutual trust. At the local level, both in the work of municipalities and parishes, it has very much to do with starting a dialogue between different cultures. There is still much to do about it, in order to empower citizens and local communities, both in our own country and on the mission fields.

Uudet jaot muistuttaa meitä jakopolitiikan oikeudenmukaisuudesta. Suomi on – talouden taantumasta huolimatta – edelleen yksi maailman vauraimpia maita. Jos bruttokansantuote laskee Suomessa neljä prosenttia, kuten on ennustettu, olemme yhtä rikkaita kuin olimme vuonna 2007 – ja silloin olimme maailman kymmenenneksi vaurain maa. Suomen vuonna 2007 hyväksymässä kehityspoliittisessa ohjelmassa korostetaan kestävän kehityksen periaatetta, jonka mukaan köyhyyden vähentämiseksi täytyy vahvistaa sekä demokratiaa ja hyvää hallintoa että ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua ja taloudellista kasvua. Nämä muodostavat kokonaisuuden, joka ei toimi, jos jokin osa puuttuu ja pettää. Suomen täytyisi tukea ohjelmia, joissa kehitysmaiden ihmiset ovat aktiivisesti mukana omalla panoksellaan. Tärkeää on keskittyä ihmisten ja yhteisöjen oman toimeliaisuuden ja sananvallan tukemiseen ja voimaannuttamiseen, jotta he pystyvät osallistumaan omaan elämäänsä vaikuttaviin yhteiskunnallisiin päätöksiin ja vaatimaan oikeuksiaan. Suomen Lähetysseura on tehnyt tällä asenteella kehitystyötä jo sadanviidenkymmen vuoden ajan – ja se on osoittautunut kestäväksi ja tuloksekkaaksi.

Dear sisters and brothers, on behalf of the city of Tampere I would like to congratulate the 150 (one hundred and fifty) years old society, the Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM). God bless your days here in Tampere.

Sisaret ja veljet,

toivotan Tampereen kaupungin puolesta teidät kaikki tervetulleiksi Valtakunnallisille Lähetysjuhlille Tampereelle ja parhaimmat onnittelut 150-vuotiaalle Suomen Lähetysseuralle. Kiitokset teille siitä, että olette tulleet vieraaksemme ja tuoneet juhlan keskelle kaupunkia. Omasta puolestani haluan toivottaa koko juhlakansalle hyvän Jumalan siunausta ja läsnäoloa.

Tervehdyspuhe kaatuneitten muistopäivänä 17.5.2009

Puhe Kaatuneitten muistopäivän tilaisuudessa 17.5.2009

Hyvät Kaatuneitten muistopäivän osanottajat,

Toukokuun 3. sunnuntaita on vietetty aina vuodesta 1940 lähtien sankarivainajien muistopäivänä. Aikaisemmin Kaatuneitten muistopäivää kutsuttiinkin tällä nimellä. Muistelun ja muistamisen lisäksi tämän päivän tehtävä on alusta alkaen ollut myös kansallisen sovun ja yksimielisyyden edistäminen. Merkitsiväthän talvi- ja jatkosota eri kansanosien yhteishengen kasvua suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä on puolestaan ollut edellytys pyrkimyksille yhteisen hyvinvoinnin rakentamiselle.

Talvisodassa kaatui n. 23 000 suomalaista ja kaikkien kuolleiden kokonaismäärä oli n. 25 000. Jatkosodan menetykset olivat 60 000 kaatunutta. On laskettu, että Suomen kokonaistappiot vuosien 1939-45 sodissa olivat n. 90 000 kuollutta. Näiden lukujen lisäksi tulevat kymmenet tuhannet invalidit, sodassa kadonneet tai vangiksi joutuneet Nämä luvut järkyttävät ja hiljentävät.

Heti talvisodan puhjettua vuonna 1939 Kalevankankaan hautausmaalle perustettiin kaupungin ja seurakunnan yhteistyön tuloksena sankarihaudat. Voitto Silverhuthin ”Kalevankangas” -teoksesta voimme lukea, että ensimmäiset sankarivainajat haudattiin tänne jouluaatonaattona; sodan ensimmäiset pommit oli pudotettu kaupunkiin vain kaksi päivää aikaisemmin. Ensimmäisen kerran Kaatuneitten muistopäivää vietettiin 19.5.1940, paikalla oli tuolloin 15 000 kaupunkilaista. Tuohon mennessä tänne oli haudattu 177 sankarivainajaa. Tätä muistopäivää vietettiin ylipäällikkö Mannerheimin käskystä sekä päättyneen sodan että kaikkien vuonna 1918 vakaumuksensa puolesta henkensä uhranneiden vainajien muistolle. Sankarihautaan on haudattu kaiken kaikkiaan 756 vainajaa. Kalevankankaan hautausmaa kätkee poveensa ainakin 1105 sankarivainajan muiston. Tämä luku ei kuitenkaan kerro koko totuutta tamperelaisten sankarivainajien määrästä, vaan heitä on haudattu myös muille hautausmaille kaupungissa ja muilla paikkakunnilla. Arkkitehti Viljo Rewellin ja kuvanveistäjä Arvi Tynyksen suunnittelema muistomerkki tälle paikalle paljastettiin juhlamenoin v. 1946. Siinä on Ilmestyskirjan teksti: ”Katso uudeksi minä teen kaikki”.

Hyvät kuulijat, tervehdin teitä tänä Kaatuneitten muistopäivänä P. Mustapään, alias Martti Haavion runolla ”Ruiskukkia”.

”Me hentomieliset, soturit karkeat? Ei sitten milloinkaan!Ja kuitenkin, kun hiivimme me läpi laihon, riivimmeme kypäräämme kukkia,niin, kukkia, ruiskukkia muistaen kotomaan.Ruiskukan terälehdissä on kotokylän taivasta, niin sinistä, ja mustaa multaa peltoin, kotoisten.Kun kerran sodan vaivasta me palaamme, niin taivasta me katselemme sinistä ja multaa peltojen.Ja kranaatit kun viheltää ja keskitys on ankarin,ja pellonoja matkan pää on veljen, sankarin,hän kaatuu keskeen kukkien, niin mustien,niin sinisten,ja keskeen taivaan, mustan maan näin pääsee nukkumaan”.

Kun henkilökohtaisesti edustan onnellista rauhanajan sukupolvea, jonka omilla vanhemmillakaan ei ole omakohtaisia sotakokemuksia, tuntuma sota-ajan todellisuuteen välittyy erilaisten kerrottujen kokemusten kautta.

Yhden kuvakulman sota-ajan kokemuksiin on viime vuosina tarjonnut eteläpohjalaisten kotirintamanaisten muistelutekstit, joita minulla on ollut mahdollisuus analysoida opiskelijoideni kanssa. Nyt jo iäkkäät naiset kuvaavat arjen historiaa tuossa erityisessä poliittis-historiallisessa tilanteesta, jossa miehet olivat rintamalla. Erityisen riipaiseva aineistossa on lasten näkökulma. Vielä vuosikymmenten jälkeen haastatellut naiset saattoivat palauttaa mieleensä järkyttävän hetken, jolloin sota syttyi. Joku, tuolloin vielä tyttönen, muistelee olleensa silloin kotona tiskaamassa, kun tieto sodan syttymisestä saapui, toinen, tuolloin vasta 14-vuotias muistaa puolestaan sodansyttymispäivän kylän työväentalon pihalle kokoontuneista lotista ja sotaan lähtevistä miehistä odottamassa rintamalle lähtöä. Lasten arkea luonnehti pommitusten pelko, huhut desanttien liikkeelläolosta ja erityisesti ainainen jännitys siitä, kuka kaatuu sodassa ensiksi ja onko kaatuneiden joukossa omaisia. Isän lähtö takaisin rintamalle lomilta synnytti lasten mielessä epävarmuuden: palaako isä enää koskaan. Lapsia ei voinut säästää kaikelta sodan aiheuttamalta tuskalta, koska esimerkiksi monen lapsen isä tai veli kuoli rintamalla. Sankarivainajien hautajaiset kuuluivat myös lasten todellisuuteen.

Tänä päivänä muistamme niitä – P. Mustapään sanoin – ”sankariveljiä” jotka eivät enää koskaan päässeet näkemään kotokylänsä – tai kotokaupunkinsa – taivasta. Tämä muisto velvoittaa meitä rakentamaan rauhaa ja hyvinvointia tässä kaupungissa, kukin omilla paikoillamme, niin että voisi toteutua se, mistä virsirunoilija Jaakko Haavio kirjoittaa: ”Lähemmäs toisiaan, pois veljesvihan alta, tuo kansat kaikkialta. Suo rauha maailmaan. (V.592).

Puhe raatihuoneella 20.2.2009

Emännöin ensimmäistä suurempaa tilaisuutta raatihuoneella viime perjantaina Sara Hildénin 30-vuotisjuhlavuoden vastaanotolla. Tilaisuuteen oli kutsuttu 200 kutsuvierasta, aivan niin paljon väkeä ei ollut kuitenkaan paikalla. Ohessa puheeni suomenkielinen osuus.

Arvoisat kutsuvieraat

Olen iloinen, että voimme viettää pienen juhlahetken Sara Hildénin museon kunniaksi juuri täällä Raatihuoneella. Onhan tänne koottu näyttävä kokoelma suomalaista klassista taidetta, Suomen taiteen kultakauden aarteita. Juuri täällä, suomalaisen taiteen juurilla, on meidän hyvä juhlia erästä Suomen hienoimmista kansainvälisen modernin taiteen museota.

Sara Hildénin taidemuseo avasi ovensa Tampereen Särkänniemessä 30 vuotta sitten 11. helmikuuta vuonna 1979. Museon perustamisen teki mahdolliseksi tamperelaisen liikenaisen, Muotitalo Hildénin omistajan Sara Hildénin tekemä lahjoitus.

Kuka oli Sara Hildén? Vanhat tamperelaiset muistavat hänet hyvin, mutta nuorille polville hän on tuttu vain museon nimen kautta. Sara Hildén syntyi vuonna 1905 ja teki merkittävän uran tamperelaisena liikenaisena, joka perusti Muotitalo Hildénin ja myi naisten takkeja, leninkejä ja muita muotivaatteita.

Sara Hildén oli määrätietoinen liikenainen, mutta hänen sydämensä oli omistettu kulttuurille. Hänestä tuli 1940-luvulta lähtien keskeinen vaikuttaja tamperelaisessa kulttuurielämässä. Hän kuului Tampereen Teatterikerhon perustajajäseniin. Hän seurasi kirjallisuutta ja keräsi keramiikkaa, veistoksia ja kuvataidetta. Hänen kodistaan muodostui paikka, jossa kirjailijat, taiteilijat ja teatterilaiset tapasivat toisiaan.

Sara Hildén oli pitkään naimisissa taidemaalari Erik Enrothin kanssa. Miehensä kautta hän seurasi modernia taidetta ja tutustui taidepiireihin läheisesti. Sara Hildén ei halunnut myydä miehensä taideteoksia, vaan jo 1950-luvulla otti tavoitteeksi oman taidekokoelman luomisen.

Saran ja Erikin suhde oli läheinen – ja myrskyisä. Minulla on ilo valottaa sitä hieman lukemalla teille Sara Hildénin museon pitkäaikaisen johtajan Timo Vuorikosken tähän tilaisuuteen kirjoittamasta tervehdyskirjeestä otteen:

Timo Vuorikoski kirjoittaa:

”Kun aloitin työni Sara Hildénin taidemuseon johtajana 30 vuotta sitten, samalla alkoivat päivittäiset puhelinkeskustelut Sara Hildénin kanssa ja tiheästi toistuneet vierailut hänen kotonaan Näsilinnankadulla.

Totta kai puhuimme museosta, kokoelman kartuttamisesta, näyttelyistä, museon asemasta osana Tampereen kaupunkiorganisaatiota, taidepolitiikasta, kaikista niistä intrigeistä ja juonimisista, jotka luonnostaan kuuluivat diskurssiin nimeltä nykytaide. Sara Hildénillä oli näistä asioista selvät vahvat mielipiteensä. Ja tietenkin puhuimme myös vaatekaupan tilasta ja kuinka ollakaan – rahasta.

Kun nämä viralliset kysymykset oli kahvin ohessa käsitelty ja talvinen päivä rupesi hämärtymään, keskustelu siirtyi vaivihkaa Erikiin. Saara muuttui taidemaalarin vaimoksi. Hain esiin kirjeitä, joita Erik oli lähettänyt Saaralle 1940-luvun lopulla heidän seurusteluaikanaan ja luin niitä ääneen. Luin kirjeitä, joita Erik oli kirjoittanut Saaralle Espanjasta 1950-luvulla. Ulkona syttyivät katuvalot, Sara Hildén istui sohvalla. Tiukan nenän takana silmäkulmassa oli kyynel. Ja välillä hän nauroi helakasti kuin nuori tyttö ja totesi Erikin kirjoittaneen silkkaa roskaa, eivät asiat niin olleet.

Nuo 1950-luvun alun päivät olivat olleet täynnä työtä. Kun Erik oli ollut koko päivän ateljeessa maalaamassa ja Saara oli ollut aamuvarhaisesta lähtien liikkeessä, he molemmat olivat illalla kotiin tullessaan puhkiväsyneitä. Erik teki lihapullia, hän oli siinä hyvä. Hetken kuunneltiin radiota. Sitten mentiin nukkumaan.

Saara halusi antaa Erikille kaiken mitä tämä taiteilijana tarvitsi. Erik oli Saaran sankari. Hän sai ateljeen, parhaat materiaalit, auton, moottoriveneen, ulkomaanmatkoja niin paljon kuin halusi. Eikä siinä vielä kaikki. Saara halusi rakentaa Erikin maalauksille museon. Siksi maalauksia ei saanut myydä.

Kunnes kaikki romahti.

Sara Hildénin läheinen ystävä professori E.J.Vehmas ehdotti tuolloin, että Sara Hildén rupeaisi keräämään muiden taiteilijoiden teoksia unohtaakseen Erikin. Loppu on suomalaista kulttuurihistoriaa.”

Näin muisteli Timo Vuorikoski.

Kun Sara Hildénin ja Erik Enrothin avioliitto päättyi eroon 1960-luvun alussa, antautui Sara Hildén määrätietoisesti nykytaiteen keräilyyn. Hänestä tuli eräs Suomen merkittävimmistä taidemesenaateista. Hän tuki uransa alussa olevia taiteilijoita, vaikka hankki myös modernismin mestareita. Hän kiersi Venetsian biennaaleissa, Pariisissa, Lontoossa, Baselissa ja muissa Euroopan taidekaupungeissa. Hän teki hankintoja yhteistyössä Ateneumin taidemuseon asiantuntijoiden kanssa kuunnellen heidän mielipiteitään. Silti sanotaan, että lopulliset ostopäätökset hän teki aina itse. Jokaisella taululla täytyi olla hänelle itselleen merkitys.

Kun neuvottelut Sara Hildénin säätiön ja Tampereen kaupungin välillä johtivat vuonna 1975 sopimukseen, jonka tuloksena syntyi Sara Hildénin taidemuseo, Ateneumissa olleet teokset siirrettiin Tampereelle. Säätiö jatkoi taidehankintoja, museoon siirtyi niin modernismin klassikoita kuin nykytaiteen kiinnostavia nimiä. Tänään Sara Hildénin taidemuseon kokoelmiin kuuluu noin 4500 teosta.

Sara Hildén kuoli vuonna 1993 arvostettuna kulttuuripersoonana.

Tampereen kaupunki iloitsee siitä korvaamattoman arvokkaasta ja tärkeästä taidekokoelmasta, jonka olemme saaneet osaksi Tampereen kulttuuriomaisuutta. Sara Hildénin museon kokoelmien avulla pystymme esittelemään kansainvälisten suurten taiteilijoiden taidetta tamperelaisille ja täällä vieraileville. Olemme saaneet Tampereelle kansainvälisesti tunnettujen modernistien ja nykytaiteilijoiden mittavan kokoelman. Sen merkitys on itsessään suuri, mutta sen avulla on ollut mahdollista rakentaa kansainvälisesti kiinnostavia modernin nykytaiteen näyttelyitä. Vuosikymmenten aikana Sara Hildénin museo on järjestänyt 114 näyttelyä, joista 35 on ollut kansainvälisiä näyttelyjä. Museossa on vieraillut yli 1,5 miljoonaa kävijää. Kaupunkimme kannalta merkittävää on ollut yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa. Näin museo on toiminut tärkeänä taidekasvatuksen välineenä.

Julkisten menojen keskittyessä tulevina vuosina peruspalveluihin, kulttuuri kaipaa yksityistä tukea, sellaista jota Sara Hildén aikanaan edusti. Siksi on tärkeää että kaupunki hoitaa hyvin Sara Hildénin perintöä, kannustavaksi esimerkiksi tuleville taiteen tukijoille.Sara Hildenin museo on osaltaan luonut kaupungille omaa identiteettiä. Se on ollut onnistunut investointi siinä missä Jäähalli, Näsinneula tai Tampere Talo. Museon arkkitehtuuri ja sijainti olivat Sara Hildénin omia toiveita, joita jälkipolvienkin on kunnioitettava; niin suuri arvo hänen lahjoittamallaan kokoelmalla on. Sara Hildénin taidemuseon perustamisen aikoihin Tampereen toivottiin haastavan Helsingin ylivoimaa taidekentällä. Näin tapahtuikin. Sara Hildén ja Tampereen taidemuseon historialliset näyttelyt, samoin kuin Muumilaakso vetivät suuria yleisömääriä Tampereelle 90-luvun alussa. Valitettavasti tämä kehitys on pysähtynyt kaupungissa 2000 luvulla. Tampereella onkin luotava uusi, tulevaisuuteen tähtäävä museostrategia pikaisesti.

Haluankin kiittää Tampereen kaupungin puolesta Sara Hildénin säätiötä, sen hallitusta ja museon johtoa sekä sen erittäin ammattitaitoista henkilöstöä tekemästänne arvokkaasta ja hyvästä työstä. Sara Hildén on tunnettu brändi taidemaailmassa. Pienenä museona olette ylläpitäneet kunnianhimoista laatua ja tuoneet kiinnostavia näyttelyitä Tampereelle, mistä yhtenä esimerkkinä on tänään avattava amerikkalaisen Alex Katzin maalausten näyttely.

Kohottakaamme malja Sara -rouvalle ja Sara Hildénin taidemuseolle!