Valtuusto päätti tunnelista jo vuonna 2008

Rantaväylä -tunnelihankkeen historiaa kannattaa kaivella. Marraskuussa 2008 (26.11.) Tampereen kaupunginvaltuusto otti kantaa sopimukseen (”Sopimus rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä valtatien 12 parantamiseksi”) ja äänesti kokouksen kuluessa kolme kertaa. Aluksi Seppo Salmisen palautusehdotuksesta kaatui luvuin 52-13, tyhjää 1, pois 1. Tämän jälkeen Sirpa Koiviston tekemä pöydällepanoesitys kaatui luvuin 54-13. Ja lopuksi Erkki Axénin tekemä hylkäämisesitys kaatui luvuin 54-8, tyhjää äänesti 5.

Kun katsoo lähemmin yksittäisten valtuutettujen äänestyskäyttäytymistä, huomaa kiinnostavan asian. Hylkäämisen puolesta äänesti Axénin (kok) ohella Jukka Gustafsson (sd.), Lasse Heikkilä ja Satu Sipilä (kd), Jari Heinonen (skp), Ilkka Järvelä (vas) sekä Pertti Virtanen (PerusS). Tyhjää äänestivät demareista Sirpa Koivisto, Joonas Lepistö, Kari Niemelä, Pauli Ruoholahti ja Seppo Salminen. Suurin osa vasemmistoliiton ja demareiden kannattajista hyväksyi tuolloin tunnelin rakentamisen; heistä yksitoista istuu edelleen kaupunginvaltuustossa. Kuitenkin eilisessä äänestyksessä ainoastaan Sirkkaliisa Virtanen ja Jari Heikkilä pysyivät kannassaan.

Vuonna 2008 äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli, ”että Tampereen Rantaväylä työryhmän loppuraportti merkitään tiedoksi ja että sopimus rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä valtatien 12 parantamiseksi rakentamalla Rantaväylän tunneli, Paasikiventien joukkoliikennekaistat sekä Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät hyväksytään”.

Valtuutetuilla on toki oikeus muuttaa kantaansa, mutta valtuuston puheenjohtajana katson, että vuonna 2008 hyväksytty sopimus sitoo edelleen Tampereen kaupunkia ja valtuutettuina olemme vastuussa siitä, että tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni.