Arviointikertomus, tilinpäätös ja henkilöstökassa valtuustokäsittelyssä

Valtuusto keskusteli nelisen tuntia tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksesta, tilinpäätöksestä käytettiin vain yksi puheenvuoro. Äänestyksen henkilöstökassan toiminnan lakkauttamisesta voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys luvuin 35-29 (poissa 3).

Ohessa vastauspuheenvuoroni Arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä:

Arvoisa Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kaupunginvaltuuston puolesta haluan kiittää tarkastuslautakuntaa vuoden 2011 arviointikertomuksesta. Kuten aikaisempina vuosinakin, lautakunta on tehnyt jälleen huolellista työtä ja kertomus antaa hyvän kokonaiskuvan valtuuston asettamien vuositavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin taloudesta ja hallinnosta. Arviointikertomus keskittyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin lisäksi lautakunnan valitsemien kohteiden arviointiin.

Kaupungin taloudellinen asema heikkeni viime vuonna. Vuosikate laski merkittävästi ja tulos putosi 51 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Heikkoon tulokseen ovat syynä yhtäältä verotulojen vähäinen kasvu ja toisaalta käyttötalousmenojen huomattava kasvu. Tältä osin tilanne on heikentynyt vuodessa, sillä viime keväänä saatoimme todeta Arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä positiiviseksi kääntyneen taloustilanteen toteuttamiemme voimakkaiden toimenpiteiden, kuten veroprosentin ja kiinteistöveron korotuksen ja henkilöstösäästöjen tuloksena.

Tästä huolimatta vuoden 2011 talousarvion toiminnalliset vuositavoitteet ovat toteutuneet Arviointikertomuksen mukaan peruskaupungissa ”yllättävä hyvin” ja ”edellisvuotista paremmin”. Arviointikertomuksen mukaan valtuuston asettamista vuositavoitteista toteutui 72 % (vuonna 2010 55%) ja toteutumatta jäi 18 % (vuonna 2010 32%); loput tavoitteista toteutuivat osittain tai ne olivat sellaisia, joiden toteutumista ei voinut arvioida.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kahteen vuositavoitteeseen, jotka ovat jääneet ”toteutumatta vuosi vuoden jälkeen”: pientaloasuntojen kaavoittamiseen ja lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Lastensuojelun tila on ollut ongelmallinen Tampereella jo usean vuoden ajan. Lastensuojelutarpeen selvittäminen on viivästynyt edelleen yli lain salliman kolmen kuukauden määräajan. Lastensuojelun prosessia on uudistettu ja lisärahoitusta myönnetty – ja jotain on saavutettukin, Kaksi vuotta sitten arvioin henkilöstösäästöjen heikentävän lasten ja nuorten palveluja etenkin ennaltaehkäisevien palvelujen osalta. Samalla arvioin, että sosiaalityöntekijöiden lisäys toisi selkeän parannuksen tilanteeseen. Lastensuojelun laittoman tilanteen on luvattu korjaantuvan toukokuun loppuun mennessä ja käsittääkseni tilanne onkin kohentunut tältä osin. Kuulemme varmaan asiasta apulaispormestari Kostiaisen selonteon tämän kokouksen kuluessa.

Tarkastuslautakunta esittää analyyttisen katsauksen Tampereen kaupungin talouden tasapainosta neljästä näkökulmasta, jotka auttavat ehkä paikantamaan myös keskustelua tänä iltana tässä valtuustosalissa. Tuloslähtöinen ”ekonomisti” tarkastelee tuloslaskelmaa eri kulmasta kuin resurssien, tarpeiden tai vastikkeellisuuden näkökulmasta lähestyvä päättäjä. – Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tarkastuskertomus on hyvin ja selkeästi kirjoitettu ja liikennevalojen merkit ovat tulleet jo meille tutuiksi!

Tarkastuslautakunta on johdonmukaisesti kiinnittänyt viime vuosina huomiota sairaanhoitopiirin siirtoviivemaksuihin ja se on ehdottanut niistä luopumista. Siirtoviimemaksuista ei ole luovuttu edelleenkään, mutta kokonaissumma on pienentynyt kiitettävästi vuoden aikana. Kaupungin omat toimenpiteet, ennen muuta kotiutustiimi, on tältä osin parantanut tilannetta ja helpottanut tarkoituksenmukaisen hoitopaikan valintaa.

Hyvät valtuutetut

Jo viime vuonna tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota tytäryhtiöiden tavoitteiden vaihtelevaan tasoon. Tältä osin tavoitteissa ja mittareissa ei näytä tapahtuneen olennaista muutosta yhteismitallisempaan suuntaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tytäryhteisöjen keskeinen rooli konsernissa edellyttää hyvien ohjeiden lisäksi nykyistä selkeämpiä menettelytapoja ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämistä.

Kiitos vielä kerran tästä arviointikertomuksesta. Se lähtee nyt kaupunginhallitukseen vastattavaksi ja palaa sitten valtuuston käsittelyyn.