Jatkoa edelliseen, mielipidekirjoitus AL 22.2.-17

Maanantaina julkaistun kokousraportin jälkeen on tapahtunut paljon. Tiistaina soitti Aamulehden toimittaja, joka kertoi, että toisin kuin olin väittänyt puheenvuorossani, palkkioita olikin korotettu 2012. Kerroin, että meille jaetussa kokousmateriaalissa oli lähinnä palkkiovertailuja suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin, ei dokumentteja aikaisimpiin päätöksiin.

Valmisteluryhmä oli toiminut siinä käsityksessä, että korotukset oli tehty kahdeksan vuotta sitten. Kun asiaa ryhdyttiin tarkastamaan, kävi ilmi, että pormestarin ja apulaispormestareiden palkkoja oli korotettu vuonna 2008, mutta ei kokouspalkkioita. Ja vuonna 2012 oli korotettu kokouspalkkioita, mutta ei pormestarin ja apojen palkkoja. Vuodet olivat muistikuvissa menneet sekaisin.

Valmisteluryhmä julkaisi eilen mielipidekirjoituksen, ohessa alkuperäinen versio. Valmisteluryhmän pj esitti viimeisen virkkeen poistamista, itse allekirjoitan sen edelleen. Vaikka päätös perustuu vertailuun suurten kaupunkien välillä, valmisteluprosessissa korotuksia on arvioitu suhteessa vuoteen 2008 eikä 2012. Siksi on tärkeää, että päätös käydään vielä uudelleen läpi, ja valtuustoryhmissä arvioidaan, pitääkö aikaisempi päätös vai onko syytä toimia toisin. Näin toimii hyvä hallinto ja demokraattinen päätöksenteko.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.2.-17 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita ja palkkoja. Valtuustoryhmiemme valtuuttamina osallistuimme asian valmisteluun kahdessa kokouksessa, joista ei maksettu palkkioita.

Aamulehti uutisoi 21.2.-17 ”Valtuusto nosti päättäjien palkkioita väärin tiedoin”. Väite pitää osittain paikkansa. Valmisteluryhmän virkahenkilöiden kanssa valmistelema pohjaesitys perustui pääosin muiden suurten kaupunkien palkkioiden vertailulukuihin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Oulu). Tiedossamme oli, että ainakin osassa niitä harkitaan myös korotuksia kokouspalkkioihin.

Keskustellessamme aikaisemmista palkkioiden/palkkojen korotuksista, yhteisenä käsityksenämme oli, että edellisistä korotuksista oli kahdeksan vuotta (2008). Valmistelussa mukana olleet virkahenkilöt eivät korjanneet virheellistä käsitystämme eivätkä maininneet edellisen korotuksen tapahtuneen 2012. Meille toimitetussa esittelymateriaalissa ei ollut myöskään vuosien 2008 ja 2012 päätöspöytäkirjoja.

Viime syksynä käyttöön otettu esityslistajärjestelmä on varsin minimalistinen, eikä se ehkä riittävän hyvin esittele päätöksenteon historiaa, tässä tapauksessa se olisi ollut eduksi valmistelulle.  Niinpä viime valtuustonkokouksen esityslistassa ei tämän asian esittelyn yhteydessä ole viitattu aikaisempiin palkkioiden korotuksiin, joten päätös on muodollisesti pätevä. Haluamme kuitenkin valmisteluryhmän jäseninä jälkikäteen todeta, että olemme tehneet valmistelua joiltakin osin puutteellisin tiedoin ja esitämme, että asia valmistellaan uudelleen kaupunginhallituksessa kaupunginvaltuustolle.

Valmisteluryhmän puolesta

Seppo Salminen pj (sd)

Timo Hanhilahti (kesk.)

Irene Roivainen (vihr.)