Mummon markka

Sotea ei saatu maaliin edellisellä hallituskaudella, nyt uusien kansanedustajien pöydillä on soten lisäksi myös sotu-uudistus. Vanhusten köyhyys ja siihen kytkeytyvä hoivaköyhyys ((Kröger 2019) on vakava yhteiskunnallinen ongelma.
Kun viime vuosina olen hoitanut äitini asioita, olen tutustunut vanhojen ihmisten toimeentulokysymyksiin ruohonjuuritasolla. Jotain on mielestäni vakavasti pielessä, kun kalliin tehostetun palveluasumisen piirissä oleva mökin mummo joutuu lähtökohtaisesti maksamaan veroja 15 prosenttia, vaikka hänen tulonsa eivät todistettavasti riitä elinkustannuksiin. Asia kyllä korjaantuu yleensä lopullisessa verotuksessa, mutta vain, jos veroehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset. Mietin, miksi veroehdotuksen pohjassa eivät näy esimerkiksi edellisenä vuonna ilmoitetut sairauskulut; harvemmin vanha ja sairas ihminen on kokenut ihmeparantumisen kuluneen vuoden aikana. Kaikilla vanhuksilla ei myöskään ole omaista tai edunvalvojaa, joka tarkistaisi veroehdotuksen tiedot.
Mutta saadakseen hyvitystä edes veronpalautuksena, on verottajalle  ilmoitettava lomakkeella 14 A kotitalousvähennystä koskevat tiedot. Siivous ja pyykkihuolto ovat vähennyskelpoisia, hoivakin, ellei ole palvelusetelin saaja. Hoivakulut muodostavat kuitenkin suurimman menoerän, olisi järkeenkäypää, että myös palvelusetelin saaja saisi kohtuullisen osan kuluista vähennyksiin.
Toinen tärkeä lomake on 50A ansiotulojen vähennyksiä koskeva lomake, johon merkitään sairaskuluvähennykset. Yllättävää on, että niitäkin hyväksytään taulukon mukaan enintään 1400 euroa. Kun lääkkeet, sairaalakäynnit, fysioterapia, ja sairauskulut summataan yhteen, kulut saattavat olla tuntuvasti suurempia.
Kuinka paljon vanhojen ihmisten varoja katoaakaan järjestelmien pohjattomaan pussiin, kun ne eivät tunnista ja tunnusta heidän taloudellista tilannettaan. Järjestelmien siilot eivät keskustele keskenään, verottaja tekee yhtä, Kela toista ja kunta kolmatta.
Ja sitten on tämä digi- aika, joka sulkee ulkopuolelleen suuren osan vanhoja ihmisiä ja johtaa palvelujen alikäyttöön. Kysyn vaan, kuka hyötyy? Ei ainakaan vanha ja sairas ihminen.