Jälkikirjoitus ratikkapuheesta

Kommenttina Aamulehden 18.6.-14 julkaisemaan ”Jälkikirjoitukseen” totean, etten torjunut puheenvuorossani neuvoa antavaa kansanäänestystä, vaan totesin sen olevan ”tässä vaiheessa” lähinnä pyrkimys jarruttaa hanketta. Mikäli kansanäänestys olisi haluttu järjestää, olisi se pitänyt toteuttaa ennen kuin ratikka asetettiin tavoitteeksi. Tämän totesivat monet muutkin valtuutetut (mm. Oras Tynkkynen, Jaakko Mustakallio, Anna Kontula) puheenvuoroissaan.

Ohessa kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 pitämäni ratikkapuhe:

”Miksi ratikka? Tampereen asukasluvun kasvu, uudet asuinalueet, palveluverkon keskittyminen, yksityisautoilun vähentäminen ja hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidipäästöt vähenevät 15 000 tonnia vuodessa, mikä on lähes 10 prosenttia Tampereen katuliikenteen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä.
Sanalla sanoen ratikka on tulevaisuuden ratkaisu, se on sujuva, ympäristöystävällinen ratkaisu.

Eräissä puheenvuoroissa on vaadittu asiasta neuvoa antavaa kansanäänestystä. Tässä vaiheessa tällaisen esityksen voi nähdä yhtenä tapana jarruttaa hanketta. Mielestäni tässä hankkeessa on kuultu laajasti kaupunkilaisia, mukana on ollut huomattava määrä kansalaisosallistumista esim. ns. Ratikkaryhmässä, intohimoisia keskusteluja on käyty myös sosiaalisessa mediassa.
Vihreät ovat tunnetusti ratikanrakastajia, mutta toki meilläkin on erilaisia kantoja reittivaihtoehdosta. Kuten esimerkiksi Petri Siurolla ja minulla. Loppupeleissä on kutakuinkin sama, kumpi reitti valitaan, kunhan ratikka vain saadaan kaupunkiin. Aiemminhan olemme linjanneet reitin kaupungin itäpäässä, nyt otamme kantaa länsipuolella ratkaisuun.

Olen itse ollut alusta lähtien Paasikiventien vaihtoehdon kannalla, ja tehdyt selvitykset ovat vain vahvistaneet kantaani. Tulevaisuuden asuntorakentamisen kanalta tämä on perusteltu suunta. Turhaa vastakkainasettelua on kuitenkin syytä välttää. Kuitenkin olen sitä mieltä, että yhteys Tipotien sosiaali- ja terveysasemalle olisi turvattava tulevaisuudessa, viimeistään yliopistollisen keskussairaalan linjauksen osana tulevaisuudessa. PSHP kiinnitti lausunnossaan huomiota tämän yhteyden turvaamiseen. Reittiä voi toki jatkaa hieman pidemmällekin.”