Kaupunginvaltuuston kokouksesta 26.5.2014

Kaupunginvaltuusto käsitteli tämän illan kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja vuoden 2013 tilinpäätöstä. Arviointikertomus on ainakin minulle valtuustovuoden odotetuin raportti. Kovat ajat näkyvät Tampereella huoltosuhteen heikkenemisenä ja palvelutarpeen kasvuna, olipa kyse sitten ikäihmisistä, työttömistä tai köyhistä ihmisistä.

Lastensuojelun tilanne on ollut kuutena peräkkäisenä vuonna tarkastuslautakunnan esittämä huoli arviointikertomuksessa. Apulaispormestari Leena Kostiainen on luvannut tehdä parhaansa tilanteen korjaamiseksi, uskon niin tapahtuneenkin. Äskettäin valtuustolle järjestettiin iltakoulu, jossa saimme tarkempaa tietoa lastensuojelun tilanteesta. Asiakas- ja suoritemäärät ovat kasvaneet, ei yksin siksi, että Orivesi on tullut palvelujen piiriin, vaan myös siksi, että palvelutarve on kasvanut myös Tampereen kaupungissa.

Hämmästelin arviointikertomuksessa mainintaa rekrytointiongelmista. Koulutamme Tampereen yliopistossa sosiaalityöntekijöitä, eli päteviä ammattilaisia valmistuu joka vuosi. Tilannetta on pyritty korjaamaan palkkausta korottamalla, mutta onko palkankorotus ollut riittävä? Vai onko vika muissa työolosuhdetekijöissä, kuten liian suuressa työmäärässä?

Asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden kokemus on myös, että lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä prosessit sekoittuvat liikaa. Kaiken kaikkiaan lastensuojelun suhteellinen asema näyttää heikentyneen viime vuosina.

Toimeentulotuensaajien joukko on myös lisääntynyt korkean työttömyyden myötä. Tilinpäätösasiakirjojen liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen raportin mukaan toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen ylitys on Tampereella ollut viime vuonna pisimmillään 9-10 arkipäivää. Käsittelyaikoja on lyhennetty lisäämällä kirjallista käsittelyä uudelleen, vaikka se oli jo välillä laskussa. Olemme edelleen jäljessä myös ehkäisevän toimeentulotuen valtakunnallisesta suosituksesta (3,3 %), vaikka tilanne on tältäkin osin parantunut viime vuosina, viime vuonna luku oli 2%.