Uudesta ”aposta” ja arviointikertomuksesta

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui eilen maanantaina juhlan merkeissä. Uudeksi lasten ja nuorten palvelujen apulaispormestariksi valittiin Leena Kostiainen (kok). Tunnen Leenan jo niiltä ajoilta, kun hän toimi lastemme Montessoriopettajana Karosen koulussa. Olen vakuuttunut, että hänessä meillä on nainen, joka ilman suurempia vaikeuksia kykenee hyppäämään kesken kauden tehtävänsä jättävän ”apo” Kristiina Järvelän saappaisiin. Onnea ja menestystä molemmille uusiin tehtäviin!

Ihmeen hyvin valtuutetut jaksoivat istua pulpeteissaan pitkän kokouksen ajan, vaikka Keskustorilta kantautui Kiekkoleijonien villitsemän yleisön juhlinta. Yksi oli kuitenkin joukosta poissa, apo Perttu Pesä, joka oli tehnyt mittavan urakan juhlan saamiseksi Tamereelle. Myös pormestari Nieminen piipahti välillä juhlissa ja palasi valtuustosaliin kultamitali kourassaan. Kahvitauolla me muut kävimme kurkistelemassa kattoparvekkeelta runsaslukuisen yleisön menoa ja meininkiä.

Vastauspuheeni tarkastuslautakunnan pj. Heinivaholle herätti melkoisen ”äläkän” valtuuston TAYS-siivessä.

PUHE ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

”Arvoisa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kaupunginvaltuuston puolesta haluan kiittää tarkastuslautakuntaa vuoden 2010 arviointikertomuksesta. Lautakunta on tehnyt jälleen huolellista työtä ja kertomus antaa hyvän kokonaiskuvan valtuuston asettamien vuositavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin taloudesta ja hallinnosta.

Arviointikertomus keskittyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin lisäksi lautakunnan valitsemiin painopisteisiin. Muutama huomio näistä tarkastuskohteista.

Kaupungin talous kääntyi viime vuonna positiiviseksi johtuen voimakkaista toimenpiteistä, kuten veroprosentin ja kiinteistöveron korotuksesta, henkilöstösäästöistä ja tietotekniikkakeskuksen myyntituloista. Menojen kasvu oli 2,4 prosenttia, mikä oli hyvä saavutus ja kertoo siitä, että Tampereen toimintamallissa voidaan sopeuttaa toimintaa talouden reunaehtoihin.

Tarkastuslautakunta esittää myös laajemman katsauksen vuosien 2000 – 2010 taloudellisiin tunnuslukuihin. Se on mielenkiintoista luettavaa ja kertoo siitä, miten siirtyminen tilaaja-tuottajamalliin on muuttanut talouden tunnuslukuja. Esimerkiksi palvelujen ostot ovat kasvaneet merkittävästi ja lähestyvät jo henkilöstömenoja. – Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että tarkastuskertomus on hyvin ja selkeästi kirjoitettu, niin että talouden kiemurat avautuvat jopa tällaiselle sosiaalitantalle!

Sosiaaliasioista puheen ollen lastensuojelun tila on ollut usean vuoden ajan ongelmallinen Tampereella. Lastensuojelutarpeen selvittäminen on edelleen viivästynyt yli lain salliman kolmen kuukauden määräajan lähes puolessa tapauksista. Kun vielä kuluvan vuoden maaliskuussa vajaat 30% selvityksistä ylittää määräajan, vaarana on, ettemme tänäkään vuonna kykene toimimaan lain edellyttämässä määräajassa. Lastensuojelun prosessia on uudistettu ja lisärahoitusta myönnetty – ja jotain on saavutettukin, Vuosi sitten arvioin henkilöstösäästöjen heikentävän lasten ja nuorten palveluja etenkin ennaltaehkäisevien palvelujen osalta. Samalla arvioin, että lastensuojeluselvitysten jonoja purkamaan palkatut 6 sosiaalityöntekijää toisivat selkeän parannuksen tilanteeseen. Näin ei ole käynyt, sillä lastensuojeluselvitysten tarve on vain entisestään kasvanut kaupungissa. Huomio pätevien hakijoiden puuttumisesta vakansseihin on kiinnostava tieto kaupungissa, jossa yliopisto kouluttaa sosiaalityön ammattilaisia.

Jo vuosi sitten tarkastuslautakunta ehdotti sairaanhoitopiirin siirtoviivemaksukäytännöstä luopumista. Onhan tietty ristiriita siinä, että vaikka maksu selvästi ohjaa toimenpiteitä ja kannustaa kaupunkia hoitojonojen purkamiseen – ei sillä näytä olevan siirtoviivemaksuja alentavaa vaikutusta. Maksujen määrä on päinvastoin ollut kasvamaan päin. Arviointikertomuksen mukaan siirtoviivemaksujen perimisen periaatteissa ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2010 aikana, ”koska kaupungin konserniohjauksen näkemys ei ole tavoittanut kaupungin edustajia”. Mielestäni kaupungilla tulee olla vain yksi ääni – myös silloin kun puhutaan sairaanhoitopiiristä.

Tarkastuslautakunta teetti laajan kokonaisselvityksen valtuuston strategian ja vuositavoitteiden toteutumisesta ikäihmisten palvelutuotannossa. Siinä arvioitiin vanhustenhuollon 18 hanketta. Arvioinnin perusteella kaupungin ikäihmisten palvelurakenteessa oli tapahtunut muutosta valtuuston määrittelemään suuntaan. Yksi huomio koskee vanhainkotihoidon ostojen vähentymistä. Osa ostopalveluyhteisöjen vanhainkotipaikoista on muutettu tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Taannoin pormestarin asettamassa työryhmässä käytiin keskustelua, että vanhainkotipaikoille voisi olla edelleen tarvetta, sillä kaikki ikäihmiset eivät selviä kotona tai palveluasunnoissakaan ulkopuolisesta tuesta huolimatta.

Erityisen tärkeänä pidän huomioita toimeentulotuesta. Toimeentulotukihakemuksista peräti 90% käsitellään kirjallisten hakemusten perusteella. Kuten kertomuksessa todetaan, keskittämisen varjopuolena on, että sosiaalityöntekijöiden saavutettavuus on huonontunut olennaisesti. Kuten sosiaaliasiamies on kertomuksessaan todennut, asiakkaiden tulisi päästä määräajoin ja erityisesti asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalityöntekijän puheille.

Hyvät valtuutetut

Arviointikertomuksen mukaan valtuuston asettamista vuositavoitteista 55% toteutui kokonaan ja 28% osittain, toteutumatta jäi 32% ja 7% tavoitteista oli sellaisia, joiden toteutumista ei voinut arvioida. Heikennystä tavoitteiden saavuttamisessa on tapahtunut vuoteen 2009 verrattuna jonkin verran. Lautakunnan mukaan kokonaisuutena tavoitteet toteutuivat ”melko hyvin”, kun ne edellisenä vuonna toteutuivat ”hyvin”.

Tarkastuslautakunnan arvio tytäryhtiöiden tavoitteiden vaihtelevasta tasosta on myös tärkeä. Tavoitteiden haasteellisuuteen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Uutena myönteisenä piirteenä voi pitää tarkastuslautakuntien välistä seudullista yhteistyötä elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredean arvioinnissa. Tärkeä on myös havainto tekopohjavesihankkeen hitaasta etenemisestä ja sen kohtaamasta vastarinnasta. Hankkeen kustannukset ja vaikutukset tulisi todellakin päivittää ja sen pohjalta arvioida hankkeen jatkamisen edellytykset.

Kiitos vielä kerran tästä arviointikertomuksesta. Se lähtee nyt kaupunginhallitukseen vastattavaksi ja palaa sitten valtuuston käsittelyyn.

Jälkipeliä mediassa

Takana tiivis iltapäivä ja ilta kaupunginvaltuustossa. Aluksi tiedonantotilaisuus valtuustolle vuoden 2012 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdista, minkä jälkeen ”normikokous” varsin lyhyine asialistoineen. Suomi-Venäjä -ottelu houkutteli välillä valtuutettuja ruudun ääreen käytävälle, itsekin ehdin katsomaan kokouksen päätyttyä Suomen upeat voittomaalit rankkarikierroksella.

Kansan Uutiset julkaisi loppuviikosta jutun Tampereen toimintamallista. Ylitulkinnan puolelle meni pahan kerran väite, että Vihreät tekevät pesäeroa Kokoomukseen. Ristiriitoja ei ole XL-ryhmien sisällä, eikä kupruja myöskään pormestarin ja minun väleissäni. Vaikeista asioista on voitava keskustella avoimesti. Tässäkään asiassa on tuskin yhtä totuutta: eri asemissa olevat ihmiset näkevät asiat eri tavoin.

Karkaako valta Tampereella virkamiehille?

Aamulehden Vapun päivänä julkaisema Puheenaihe -juttu ”Karkaako valta Tampereella virkamiehille” on herättänyt vilkasta keskustelua.

Karkaako valta Tampereella virkamiehille?

Jälkikirjoituksena haluan todeta vielä, etten haastattelussa väittänyt, että Tampereella olisi syytä epäillä väärinkäytöksiä. Tampereen toimintamallin kritiikki pienessä palstatilassa ”Turun taudin” käsittelyn kanssa saattoi synnyttää tässä suhteessa vääriä mielikuvia. Virkamiehet toimivat virkavastuulla, luottamushenkilöt edustavat yhä useammin nuorempia sukupolvia ja naisia.

Tampereen toimintamalli on tuonut kaivattua avoimuutta päätöksentekoon, mutta koen kyllä, että luottamushenkilöiden valta ei ole kasvanut toivotulla tavalla. Ainakaan apulaispormestareilla ja kaupunginvaltuustolla ei ole riittävästi valtaa. Tämä on asia, joka olisi korjattava johtosääntöjä uudistettaessa. Esitin huoleni vallan katoamisesta ”raskaiden verhojen taakse”.

Valtuuston puheenjohtajana puolustan valtuuston ja muiden luottamuselinten valtaa ja toivoisin, etten olisi tässä tehtävässä yksin. Olen esittänyt myös avointa kritiikkiä valtuuston puheenjohtajan/(puheenjohtajiston) ohittamiseen päätöksenteossa. Vain avoimella keskustelulla saadaan muutoksia aikaan, ei selän takana jurputtamalla.