Norrköpingissä

Palasimme Paulin kanssa perjantai-iltana Norrköpingistä, jonne oli kutsuttu ystävyyskaupunkien edustajat Visualization Centerin C avajaisiin. Hänen majesteettinsa Kuningas Kaarle Kustaa XVI oli mukana juhlassa ja sen jälkeen pidetyssä lounastilaisuudessa Vanhalla Raatihuoneella, jonne me ystävyyskaupunkien delegaatitkin osallistuimme. Huvittava yksityiskohta oli plaseerauksen nimikyltin teksti, jossa nimemme lisäksi oli vain ”Tammerfors kommun” ilman mainintaa Suomesta, mitä saksalaiset ystävyyskaupunkikollegat hieman ihmettelivät! Visualisaatiokeskus tarjosi huikean elämyksen maailmankaikkeuden sfääreistä virologian mikrokosmokseen. Dome Teatterin kattoon heijastetut kolmiulotteiset kuvat olivat todella huikeita! http://www.visualiseringscenter.se Näytöksen jälkeen ymmärsimme, kuinka etuoikeutettuja olemme, kun esslingeniläiset ja riaalaiset kutsuvieraat valittelivat, etteivät he ymmärtäneet hienon visuaalisen esityksen selostuksesta sanaakaan! Meitä haastateltiin vaikutelmistamme Norrköpings Tidningar -lehteen, ja kommentimme konseptin erinomaisuudesta, mutta kalleudesta tuli julkaistuksikin perjantain lehdessä.

Osallistuimme vielä illalla epämuodollisille kutsuille. Ruotsalaiset osaavat pitää hauskaa turhia jäykistelemättä. Meidät otettiin vastaan erittäin ystävällisesti ja vieraanvaraisesti. Selvästi isäntiä ilahdutti se, että puhuimme heidän kanssaan pääsääntöisesti ruotsia. Kollegani valtuustonpuheenjohtaja ja rouva pormestari Li Teske (sd.) osoittautui vanhaksi tutuksi taannoiselta Klaksvikin ystävyyskaupunkimatkalta, jossa tämä ”duktig kvinna” järjesti hetkessä majoitusongelmamme. Tapasimme myös viime syksynä Tampereen 230 -vuotisjuhlissa vierailleet valtuuston 1. varapj. Olle Vikmångin (sd.) ja Satu Vuorisen kollegan Helena Styreniuksen.

Meillä jäi vain pari tuntia aikaa tutustua Norrköpingin hienoon koskimiljööseen ja sen teolliseen ilmeeseen. Puisia kävelysiltoja pitkin on mahdollista liikkua aivan lähellä koskentuntumaa. Ratikka-ajelulle emme ehtineet, mutta kateeksi kävi, kun kuulimme, että ensimmäinen ratikkalinja rakennettiin kaupunkiin jo vuonna 1904! Kaupunki on panostanut muutenkin ekologisiin ratkaisuihin. Siirryimme mm. juhlapaikalle kaupungin omalla sähköautolla. Osallistuin Paulin kanssa perjantaiaamuna tapaamiseen virastotalolla, jossa meille esiteltiin sikäläisiä ympäristöhankkeita. Tapasimme lounaalla myös vihreän kuntaneuvoksen Stefan Arrelidin. Pauli esitteli juuri julkistettua Tampereen ECO2-hanketta.

Palasimme myöhään perjantai-iltana tyytyväisinä kotiin. Lauantain ohjelmassa oli Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta vuonna 1965 valmistuneiden opettajien tapaaminen Vanhalla kirjastotalolla. Esittelin heille kaupungin hankkeita Rantaväylän tunnelista Hämpin parkkiin ja Monitoimihalliin, samoin kuin palvelurakenneuudistusta.

Sitten pääsimme vihdoin nauttimaan vapaasta viikonlopusta. Poissa ollessamme meillä oli käynyt ensimmäistä kertaa siivooja. Kirkkovaltuutettututtavani Elina Suojanen-Nirvin suositteli taannoin Juhania Cliinexistä. Ja kyllä kannatti: hän on tehnyt erinomaista työtä ikkunoiden pesusta lattiavahaukseen. Tähän asti ei ole muka ollut varaa, kun ostamme siivousta jo anopille, mutta kun koti alkoi olla riittävän kaoottisessa kunnossa, tartuin tilaisuuteen.

TarLan arviointikertomus valtuustossa

Keskiviikon valtuustonkokous alkoi jo klo 12. Tämä oli hyvä ratkaisu minunkin kannaltani, sillä meidän piti ehtiä Paulin kanssa iltakoneella kohti Tukholmaa ja sieltä ystävyyskaupunki Norrköpingiä. Ehdin kuitenkn vetää suurimman osan kokouksesta ja pitää vielä lopuksi puheenvuoron Tarkastuslautakunnan Arviointikertomuksesta. Olin tavannut TarLan jäsenet ja virkamiehet jo maanantaina lounaalla Raatihuoneella ja saanut pitää jo käytännössä saman puheen ja samalla kiittää heitä kertomuksesta.

 

”Arvoisa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja,hyvät valtuutetut,

Kaupunginvaltuuston puolesta haluan kiittää tarkastuslautakuntaa vuoden 2009 arviointikertomuksesta. Lautakunta on tehnyt jälleen huolellista työtä ja kertomus antaa hyvän kokonaiskuvan valtuuston asettamien vuositavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin taloudesta ja hallinnosta.

Arviointikertomus keskittyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioinnin lisäksi lautakunnan valitsemiin painopisteisiin. Ne ovat mielestäni olennaisia. Olette ottaneet erityistarkasteluun kaupungin suuret hankkeet, lastensuojelun, nuorisotyöttömyyden, siirtoviivemaksut, ekotehokkuuden sekä sukupuolivaikutusten arvioinnin.

Muutama huomio näistä tarkastuskohteista.

Esitätte, että valtuustolle tuotaisiin suurten hankkeiden investointi- ja käyttötalousbudjetit arvioitaviksi. Tämä on tärkeä esitys, koska suuria investointihankkeita on todella paljon ja tiedämme, että tarpeiden ja taloudellisten mahdollisuuksien välillä on iso aukko. Siksi valtuuston talousarvioseminaarissa, joka pidettiin Pirkka-hallissa äskettäin, kiinnitettiin tähän samaan asiaan huomiota. Tavoitteeksi asetettiin suurten hankkeiden priorisointi – ja se on nimenomaan valtuuston tehtävä.

Lastensuojelun tila on ollut usean vuoden ajan ongelmallinen Tampereella. Ihan oikeutetusti se on nostettu tarkasteluun. Oman käsitykseni mukaan valtuusto ja lautakunta ovat kyllä tietoisia asian vakavuudesta. Lastensuojelun prosessia on uudistettu ja lisärahoitusta myönnetty – ja jotain on saavutettukin. Tänä keväänä on vihdoin saatu laitosvuorokausien kasvu taittumaan ja perhehoidon osuus on jo 48 % – vaikka esim. kiireellisiä huostaanottoja on 60 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan ( v. 2009 niitä oli 54 ja nyt 90). Erityisen suurta huolta kannan henkilöstösäästöjen vaikutuksista lasten ja nuorten palveluihin. Ne aiheuttavat vääjäämättä heikennyksiä nimenomaan ennaltaehkäiseviin palveluihin – ja niitä sitten paikkaamme kalliisti näillä korjaavilla toimilla. Tämän vuoden osalta lastensuojeluselvitysten jonoja purkamaan palkatut 6 sosiaalityöntekijää ovat huhtikuuhun mennessä aloittaneet kaikki työnsä, joten selvitysajoissa pitäisi näkyä syksyyn mennessä selkeää parannusta. Talsan kanssa on lisäksi neuvoteltu 1,5 miljoonan lisätalousarviosta, jolla korjataan lastensuojelun tämän hetken ylityspainetta sekä vakinaistettaisiin nämä 6 sosiaalityöntekijää. Se olisi selkeä lisäpanostus, sillä aiempi 37 työntekijää kasvaisi näin ollen liki 20 prosentilla.

Nuorisotyöttömyyden – ja työttömyyden ylipäätään – kasvu on ollut Tampereella poikkeuksellisen voimakasta. Siihen on rakenteellisia syitä, joita kaupungin päätöksillä on vaikea korjata. Jotain kuitenkin voimme tehdä ja valtuusto panosti tämän vuoden budjetissa täsmärahaa nuorten työllistämiseen eri keinoin. Nyt on pidettävä huoli, että nämä rahat tulevat tehokkaasti käytettyä ja siitä tulisi valtuustolle myös raportoida.

Ehdotus siirtoviivemaksukäytännön lopettamisesta on mielenkiintoinen. Siitä on varmasti syytä käydä perusteellinen keskustelu. Tietty ristiriita on siinä, että vaikka maksu selvästi ohjaa toimenpiteitä ja kannustaa kaupunkia hoitojonojen purkamiseen – ei sillä näytä olevan siirtoviivemaksuja alentavaa vaikutusta. Maksujen määrä on päinvastoin ollut kasvamaan päin. On kuitenkin perusteltu esitys, että viivepaikoista maksettaisiin vain todelliset kulut.

On hyvä että tarla on kertomuksessaan arvioinut myös kaupungin energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä sukupuolivaikutusten arviointikäytäntöä. Tällaisia kehityshankkeita on syytä seurata. Arviointikertomuksen huomiot hankintojen ympäristövaikutuksista ovat tärkeitä. Se on asia, jossa kaupunki voi tehdä merkittäviä ympäristötekoja, ajatellaanpa vaikka energian tai materiaalien säästöä. Tässä olemme vasta alkutaipaleella.

Hyvät tarkastuslautakunnan jäsenet

Arviointikertomuksen mukaan valtuuston asettamista vuositavoitteista 64 % toteutui ja 15 % toteutui osin. Toteutumatta jäi 13 % tavoitteista ja 8 % oli sellaisia, joiden toteutumista ei voida arvioida. Lautakunnan mukaan kokonaisuutena tavoitteet toteutuivat hyvin. Olen siitä samaa mieltä, varsinkin kun tiedämme, millaisissa taloudellisissa vaikeuksissa olimme ja kaupungin henkilöstö joutui toteuttamaan budjetin tavoitteita kovan säästökuurin keskellä.

Lopuksi haluan vielä nostaa esille arviointikertomuksen huomion valtuuston roolista toimintamallissamme. Manse mallillaan -selvityksessä arvioitiin, että pormestarimalli olisi merkinnyt valtuuston vaikutusvallan heikentymistä. Itse en koe näin tapahtuneen – valtuutetut vaikuttavat lautakunnissa, pormestari ja apulaispormestarit ovat valtuutettuja ja he käyvät jatkuvaa vuoropuhelua valtuustoryhmien kanssa. Mutta tämä on asia, jota on varmasti tarkemmin arvioitava ja mielellään vielä ennen tämän valtuustokauden loppua. Ja on myös mietittävä, millä tavoin valtuuston roolia ylimpänä päätöselimenä ja talouden ja strategian linjaajana voidaan vahvistaa.

Kiitos vielä kerran tästä arviointikertomuksesta. Se synnyttää varmasti vilkkaan keskustelun tänään täällä valtuustossa.”

Kaupungin tervehdys Piiri 2010 -suurtapahtumassa

Keskiviikkoaamu 26.5. alkoi kiireisenä, kun menin klo 10 viemään kaupungin tervehdyksen Piiri 2010 suurtapahtumaan Sammon keskuslukioon.

”Hyvät Piiri 2010 suurtapahtuman osanottajat! Tervetuloa Tampereelle!

 

Tampere on monella mittarilla mitattuna Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja. Muuttohalukkuutta mittaavassa tutkimuksessa Tampere on useana vuonna ollut Suomen houkuttelevin kaupunki. Tämä tutkimushan tehdään niin että kysytään ihmisiltä, minne haluaisitte muuttaa jos olisitte muuttamassa. Onneksi kaikki halukkaat eivät sentään muuta Tampereelle! Väestönkasvumme on jo nyt ihan riittävää, nettolisäys on noin 2000 asukasta vuodessa.

Yksi selitys Tampereen vetovoimalle on hyvät liikenneyhteydet. Suurin osa suomalaisista asuu 200 kilometrin säteellä Tampereesta. Tänne on helppo tulla. Ja nykyisin kaupunkiimme pääsee myös monesta ulkomaisesta kohteesta suorilla lennoilla.

Tampere on yksi suosituimpia matkailukaupunkeja Suomessa, ja myös korkeatasoisten kongressien ja kansainvälisten tapahtumien kaupunki. Esimerkiksi Tampere-talo on palkittu useaan kertaan kongressitalojen ykkösenä. Ja Särkänniemi puolestaan on rankeerattu usein suosituimmaksi lapsiperheiden lomakohteeksi. Eikä aiheetta. Tampereella on paljon viihdykettä lapsiperheille ja kokous- tai työmatkalla oleville.

Mutta meidän tulisi palvella yhtä laadukkaasti myös reppuselkäturisteja ja ryanairilla saapuvia fiilistelijöitä. Heidän määränsä on kasvanut räjähdysmäisesti. Heille tulisi olla tarjolla hostellitason majoitusta ja bed and breakfast -tyyppisiä majapaikkoja. Ympäri vuoden olisi hyvä olla opastettuja kierroksia kaupunkimme historian käännekohdissa, kuten sisällissodan tapahtumapaikoilla. Emme ole riittävästi osanneet muuttaa historiaamme eläviksi tarinoiksi. Juuri ne lumoavat matkailijoita ja saavat heidät tulemaan yhä uudestaan.

 

Tämä kertoo siitä, miten matkailupalvelutkin ovat kulttuurinen ja aika konservatiivinen ilmiö. Ne reagoivat yllättävän hitaasti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Muutosten vauhti on kuitenkin nopeutunut ja pienetkin ilmiöt leviävät hetkessä internetin alakulttuurien verkostoissa ympäri maailman ja saavat varsinkin nuoret ihmiset liikkeelle – jo paljon ennen kuin kaupunki tai matkailubisnes niitä huomaavat. Tästä pieni, mutta hauska esimerkki on geokätköily. Se on levinnyt kansainväliseksi villitykseksi – ja palvelee tehokkaasti matkailua, kun kätköjä etsitään kauniin luonnon keskeltä tai hienoista kulttuurikohteista. Toinen sosiaalisen median villitys on internetin matkakertomukset kuvineen päivineen ja googlemapiin liimatut valokuvat turistikohteista ja niiden ulkopuolelta. Ne ovat monille tärkeämpi tapa tutustua matkakohteeseen kuin viralliset opaskirjat ja esitteet.

Tampereen vetovoimaa on selitetty myös sillä, että kaupunkimme on riittävän suuri, jotta se tuntuu isolta kaupungilta, jossa sattuu ja tapahtuu, ja samalla sopivan pieni, jotta sen voi ottaa omakseen. Tampere on Suomen mittapuulla mitaten varsin kansainvälinen kaupunki. Väestönkasvusta suurin osa johtuu maahanmuutosta ja venäjää puhutaan enemmän kuin ruotsia. Kansainvälisyyskin kannattaisi ottaa voimakkaammin osaksi kaupunkibrändiä. Meillä onkin mukavan paljon etnoravintoloita ja myös -ruokakauppoja. On kuitenkin ikävä huomata, että julkisessa keskustelussa monikulttuurisuutta ei nähdä menestystekijänä, vaan uhkana.

Tampereella on hyvä ja monipuolinen koulutustarjonta, mikä vetää tänne paljon eri alojen opiskelijoita ja tutkijoita – myös ulkomailta. Jos pitäisi nimetä yksi asia, mikä on Tampereen menestyksen taustalla, sanoisin että se on juuri koulutus. Tampere alkoi muuttua teollisuuskaupungista palvelualojen moderniksi kasvukeskukseksi sen jälkeen, kun Yhteiskunnallinen korkeakoulu vuonna 1960 muutti Helsingistä Tampereelle. Tänään joka neljäs vastaantulija on opiskelija. On ehkä hieman paradoksaalista, että se kuuluisa ”punainen yliopisto” keskiluokkaisti Tampereen ja vuosikymmenten saatossa haalensi punavärin kaupungin kasvoilta.

Opiskelijat tulevat kaupunkiin, joka tarjoaa hyvän opiskeluympäristön – laadukasta opetusta, kunnollisen asunnon, viihtyisän ympäristön ja kulttuuria ja muuta tekemistä myös opintojen ulkopuolella. Tampereen keskustan katukuvassa opiskelijoiden kasvava määrä näkyy selvästi. Opiskelijat eivät halua enää asua lähiöissä, vaan keskustakampuksen lähellä. Se elävöittää keskustaa ja on tehnyt hyvää Tampereen ilmeelle.

Tampereella on monipuolinen työpaikkatarjonta. Tampereen työpaikkaomavaraisuus on yli 120 prosenttia. Työllistämme siis naapurikuntienkin asukkaita. Esimerkiksi Pirkkalan työllisistä suurin osa käy Tampereella töissä. Silti noin joka seitsemäs vastaantulija on työtön. Paradoksaalista sekin. Lähes viidentoista prosentin työttömyys on hätkähdyttävän korkea luku tänä päivänä. Kuitenkaan se ei näy kaupunkimme julkisuuskuvassa juurikaan. Toki se näkyy toimeentulotukijonoina ja monina muinakin sosiaalisina ongelmina. Tampere on kuitenkin riittävän iso, urbaani ja myös palveluiltaan vahva, että se kannattelee ja sulattaa sisäänsä noinkin suuren joukon työttömiä työnhakijoita. Niinpä moni työtönkin muuttaa Tampereelle uusia mahdollisuuksia etsimään.

Yksi voimakas vetovoimatekijä Tampereella on kulttuuri. Tampere mainostaa itseään kulttuurikaupunkina, eikä katteetta. Moni kunta elää ulkopuolisten silmissä yhden ison tapahtuman varassa, mutta Tampereella riittää isoja ja pieniä tapahtumia jokaiseen makuun – Teatterikesästä Jazz-tapahtumaan, Elokuvajuhlista Pispalan Sottiisiin ja Sarjakuvafestivaaleista Filosofiatapahtumaan. Erilaisten alakulttuurien runsaus luo osaltaan urbaania sykettä Tampereelle ja tekee kaupungista varsinkin nuorille sukupolville houkuttelevan. Uskon että kulttuurin merkitys kaupunkien vetovoimatekijänä ja urbaanin yhteisöllisyyden luojana vain kasvaa tulevaisuudessa. Tampereella se on noteerattu kahdellakin tavalla. Suurtapahtumista halutaan tehdä kaupungin yksi vetovoimatekijä, joka tuo tänne ihmisiä, huomioarvoa ja myös taloudellista toimeliaisuutta. Luova Tampere -elinkeino-ohjelmassa tuetaan kulttuurialan yritysten syntyä ja kasvua aina kansainväliselle tasolle saakka.

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä vetovoimatekijänä haluan nostaa esille kauniin ja puhtaan kaupungin. Tammerkosken rannat, Pyynikin ja Kaupin luonto, puhtaat Näsijärven ja Pyhäjärven rannat ja selät ovat korvaamattoman arvokas vetovoimatekijä. Niin alkuperäistä luontoa kuin kulttuuriympäristöä on vaalittava, sillä sen arvo vain kasvaa sukupolvien myötä.

Uskon, että nuorten sukupolvien keskuudessa ympäristötietoisuus on kasvava trendi. Tähän haasteeseen olemme vastanneet esimerkiksi Tampereen seudulla ilmastostrategialla ja käynnistämällä Eco 2-ohjelman, joissa haluamme nostaa Tampereen ilmastopolitiikan edelläkävijäksi.

Hyvät kuulijat, toivon teille antoisaa seminaaria kiinnostavan aiheen parissa!”

Hervannan seurakunnan 30-vuotisjuhlassa

Keskiviikon valtuuston jälkeen olin kahden päivän lähiopetusjaksolla Rovaniemellä, eilen väitöstilaisuudessa yliopistolla ja vasta tänään, kun istuin Hervannan seurakunnan juhlamessussa ja 30-vuotisjuhlassa, saatoin kokea rauhaa ja iloa pienestä hengähdystauosta. Minulta oli pyydetty kaupungin tervehdys juhlaan ja mielelläni sen teinkin, en vain kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, vaan myös entisenä Hervanta-tutkijana, kirkkovaltuutettuna ja naapurilähiön naisena.

”Arvoisat juhlavieraat, hyvät hervantalaiset ja Hervannan ystävät!

 

Minulla on suuri ilo ja kunnia Tampereen kaupungin puolesta tervehtiä ja onnitella nuoren aikuisen ikään ehtinyttä Hervannan seurakuntaa. Kun Hervantaa ryhdyttiin rakentamaan 1970-luvun alussa, elettiin suomalaisessa yhteiskunnassa vielä suuren muuton aikaa: väkeä siirtyi joukkomittaisesti maalta kaupunkiin.

Kuitenkin Hervannassa, kuten monissa pääkaupunkiseudunkin lähiöissä suurin osa uudisasukkaista muutti asuinalueelle kantakaupungista. Suomessa elettiin voimakasta lähiörakentamisen aikaa. Hervannasta rakentui Suomen suurin lähiö, jota paikallisjulkisuudessa ei kuitenkaan kutsuttu lähiöksi, vaan tytärkaupungiksi ja Tampereen tyttäreksi.

Kyse ei ollut vain siitä, että Hervanta ylitti asukasmäärällään monet kaupungit Suomessa, vaan myös siitä, että kaupunginosaa suunniteltiin ja rakennettiin kunnianhimoisesti satelliitiksi emokaupungin kylkeen. Kunnianhimo näkyy elementtitekniikan leimaamassa ympäristössä korkeatasoisena Pietilöiden arkkitehtuurina, jonka punatiilinen ilme nähtiin viitteenä ja muistumana Tampereen koskimaiseman vanhaan tehdasmiljööseen. Se on näkynyt myös Tampereen teknillisen korkeakoulun sijoittamisessa Hervantaan. Kunnianhimo on näkynyt alusta alkaen myös sosiaalisina innovaatioina ja palvelurakenteen huolellisena suunnitteluna kortteli- ja alueellisine palveluineen, kuten silloinen kaupunginjohtaja Pekka Paavola totesikin Tamperelainen -lehden haastattelussa: ”Hervannasta ei haluttu nukkumalähiötä, vaan sen verran suurempi yksikkö, että se elättäisi myös mo­nipuolisia palveluita.”(Tamperelainen 2.3.1988.)

Lähiörakentaminen synnytti huolen sosiaalisten ongelmien lisääntymistä vastarakennetuissa kaupunginosissa. Ihmiset oli saatava juurtumaan uuteen kaupunginosaan, eikä tämä onnistunut yksin kaupungin omana toimintana, vaan siihen tarvittiin myös järjestöjen ja seurakunnan työpanosta. Hervannan seurakunnan historiikista saamme lukea, kuinka seurakunnan perustamisjuhlassa tammikuussa 1980 juhlapuheen pitänyt maaherra Risto Tainio toivoi, että ”seurakunta ei käpertyisi vain pienen piirin ympärille” ja että seurakunta on Her­vannassa yhteisö, josta löytyy lämpöä, inhimillisyyttä ja ystävällistä kumppanuutta.” Tätä vetoomusta on seurakunta täällä toteuttanut.

Seurakunnan sydän on sykkinyt tytärkaupungin kasvua seuraten: aluksi toimintaa lapsille, lasten kasvaessa nuorille aikuisväestöä unohtamatta ja sittemmin ikäihmisten määrän kasvaessa, myös vanhusväestölle. Hervannassa on toteutettu kansallisestikin merkittäviä ja ennakkoluulottomia pioneerihankkeita niin kaupungin omana kuin seurakunnankin toimintana, yhtenä esimerkkinä seurakunnan nuorille suunnattu ennaltaehkäisevä Poikkeustila-kokeilu. Toisena haluan mainita yhdyskuntatyötä toteuttaneen Toimelan. Ilahduttavaa on, että yhdyskuntatyö on säilynyt Hervannassa näihin päiviin saakka.

Yhteisöllisyyden rakentaminen urbaanissa ympäristössä on suuri haaste, mutta myös mahdollisuus. Luottamus ja keskusteluyhteys asukkaiden kanssa on selvästi onnistunut seurakunnan työssä. Tämä on edellyttänyt etenkin alkuaikoina myös rohkeaa asettumista kaupunginosan ja sen asukkaiden puolelle, kun ulkopuolisten leimat iskettiin Hervannan kylkeen.

Tänä päivänä saamme kiittää Hervannan seurakuntaa tästä arvokkaasta työstä, joka on luonut pohjaa niin kansalaisyhteiskunnan rakentumiselle kuin monikulttuurisuuden kohtaamisellekin; onhan Hervanta kiistatta Tampereen kansainvälisin kaupunginosa.

Hervannan seurakunnan 30-vuotishistoriikin nimi on ”Sen kaupungin parhaaksi”. Tuo Jeremian kirjan 29. luvun sana kuvaa hyvin Hervannan seurakunnan missiota: ”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.”

Toivon Hervannan seurakunnalle: ”Monia vuosia, monia armorikkaita vuosia!””

Äitienpäivämietteitä

Tämä äitienpäivä on ensimmäinen äitienpäiväni mummona. Luen tuoreen isän, Tuukan, kirjoittaman kolumnin Aamulehdestä, jossa hän kuvaa kolmisen viikkoa sitten syntyneen lapsenlapsemme ensihetkiä. Esikoisemme on oivaltanut vanhemmuuden ytimen: ”Ajattelen, että tästä eteenpäin elämä olisi jatkuvaa toivomista ja pelkäämistä toisen puolesta”.

Eilen saattelin Viljan Interrail-matkalle. Kolmen tytön porukan matka suuntautuu aluksi Pariisiin, siitä Madridiin, Barcelonaan, Roomaan, Kroatiaan…Nykynuoret matkaavat Keski-Eurooppaan ja takaisin kotimaahan halpalennolla, junailuun paikanpäällä jää näin enemmän aikaa. Muistuu mieleeni omat reilaamiseni 35 vuotta sitten. Mahtoi äidillä olla huoli koko kuukauden ajan, kun kortit tulivat milloin sattuivat, eikä puhelinyhteydet tahtoneet toimia. Nyt on sentään kännykkä, joka piippaa yölläkin: ”Perillä ollaan, Perren serkku ja hänen vaimonsa olivat vastassa kentällä, heidän asuntonsa on aivan huippu.”

Vietän äitienpäivää yksin. Pauli lähti jo perjantaina Tuomaksen kanssa Kokkolaan tekemään pihatöitä äitinsä luo. 87-vuotias anoppini asustelee edelleen omakotitalossa kehitysvammaisen Annelin kanssa. Mummo ei malta olla ”touhaamatta” korkeasta iästään huolimatta, eikä kunto oikein kestä raskaampia töitä.

Soitan äidilleni Sotkamoon. Kevääntulo merkitsee sielläkin pihatöitä isän kanssa. Äidillä todettiin vuosi sitten Parkinsonin tauti. Aluksi törkkäsivät Kajaanista niin vahvan lääkityksen, ettei äiti meinannut pysyä tolpillaan, mutta onneksi löysimme hyvän neurologin Oulun Diakonissalaitokselta, jonka hoidossa äiti voi nyt hyvin. Rankka lääkitys purettiin viime kesänä ja pari viikkoa sitten aloitettu lievä lääkitys tuntuu auttavan oireisiin. Taitaa mennä heinäkuulle, ennen kuin pääsen käymään.

Yksinolosta nauttii tiettyyn pisteeseen saakka, mutta alkuillasta alan kaivata jo kotijoukkojen paluuta. Pahaksi onneksi pyykinpesukonekin tekee lakon, enkä saa lakanapyykkiä pyöritettyä. Juhlapäivää seuraa äidin arki askareineen, mutta päivän päätteeksi ehdimme sentään juoda kakkukahvit yhdessä.