Yliopisto

Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja työskentelen Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) sosiaalityön yliopistonlehtorina ja 7. vuotta määräaikaisena professorina sosiaalityön erikoistumisalakoulutuksessa. Olen myös sosiaalityön (erityisesti yhteisösosiaalityön) dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Tällä hetkellä työn alla on Yhteisöt ja sosiaalityö -oppikirjan toimitustyö yhdessä Satu Ranta-Tyrkön kanssa ja artikkeli naisköyhyydestä. Olin vv. 2010-2011 mukana Kunnallisalan Kehittämissäätiön (KAKS) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Köyhyys kuntatyön haasteena” yhdessä Satu Ylisen ja Jari Heinosen kanssa ja julkaisimme raportin ”Köyhä byrokratian rattaissa”(2011). Toimitimme yhdessä ja yhteistyössä professori Katja Forssénin kanssa myös köyhyysteemaan liittyvän Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan (2012) ”Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?” (UNIPress). Tätä ennen olen ollut kehittämässä suomalaista yhteisösosiaalityön tutkimusta toimittamalla Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan ”Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla?” (toim. Roivainen, Nylund, Korkiamäki & Raitakari, PS -kustannus 2008), kirjoittamalla aiheesta julkaisuihin niin kotimaassa (mm. Jokinen & Juhila (toim.) (2008): ”Sosiaalityö aikuisten parissa”. Tampere: Vastapaino) kuin pohjoismaissakin (mm. Hutchinson (ed.) (2009): ”Community Work in the Nordic Countries – New Trends. Oslo: Universitetsforlaget) sekä julkaissut e-oppikirjan ”Yhteisösosiaalityön lähtökohdat” (2004/2008).

Akateemisista luottamustehtävistä merkittävin on ollut toimintani Sosiaalityön tutkimuksen seuran (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) puheenjohtajana 2-vuotiskauden 2005-2006.

Tutkimustyössä opinnäytetyöt pro gradusta (1987) lisensiaatin työhön (1992) ja tohtorin väitöskirjaan (1999) ovat liittyneet lähiöihin. Väitöskirjani ”Sokeripala metsän keskellä. Lähiö sanomalehden konstruktiona” käsitteli lähiöstä rakennettua kuvaa Helsingin Sanomien kirjoittelussa.

Lisätietoa tutkimustoiminnastani löytyy Tampereen yliopiston asiantuntijarekisteristä.