Yliopisto

Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja olen työskennellyt Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sosiaalityön määräaikaisena professorina vuosina 2004-2005, 2006-2007, 2009-2016 (50%), 2017- 2019. Olin myös sosiaalityön (erityisesti yhteisösosiaalityön) dosentti Jyväskylän yliopistossa. Urani keskeinen saavutus on ollut yhteisösosiaalityön kehittäminen 2000-luvun alkupuolelta alkaen yhdessä lappilaisen professori Simo Koskisen kanssa. Tätä ennen olimme kehittäneet yhteisötyön ideaa Setlementtiliiton Uusi yhteisötyö-hankkeessa. Olen julkaisut aihepiiristä tieteellisiä artikkeleita ja oppikirjoja ja ollut kehittämässä suomalaista yhteisösosiaalityön tutkimusta (ks. julkaisut).

Olin vv. 2010-2011 mukana Kunnallisalan Kehittämissäätiön (KAKS) rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Köyhyys kuntatyön haasteena”, jossa julkaisimme Satu Ylisen ja Jari Heinosen kanssa raportin ”Köyhä byrokratian rattaissa”(2011). Toimitimme yhdessä ja yhteistyössä professori Katja Forssénin kanssa myös köyhyysteemaan liittyvän Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan (2012) ”Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?” (UNIPress).

Akateemisista luottamustehtävistä merkittävin on ollut toimintani Sosiaalityön tutkimuksen seuran (www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi) puheenjohtajana 2-vuotiskauden 2005-2006.