Jäähyväiset ”erkolle”

Palasimme pari päivää sitten opintomatkalta sosiaalityön ammatillista lisensiaatin tutkintoa lopettelevan opiskelijaryhmän kanssa. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös sosiaalityön tutkintoperustainen erikoistumiskoulutus. Uudet ”erkot” eivät tuota enää lisensiaatin tutkintoa ja ne ovat opiskelijoille maksullisia. Tämä on melkoinen kulttuurinen muutos, toivoa vain sopii, että uusmuotoinen koulutus löytää paikkansa koulutus- ja palvelujärjestelmässä. Toiveena on tietysti ollut, että työnantajat tilaisivat koulutusta työntekijöilleen, silloin koulutus palvelisi myös ehkä nykyistä paremmin strategista suunnittelua. Uusimuotoisen koulutuksen aloitus sijoittuu kuitenkin hankalasti soten valmisteluvaiheeseen, jossa työnjako kuntien ja maakuntien välillä on vielä työn alla.

Nykymuotoisen erikoistumiskoulutuksen alasajo ja uuden koulutuksen suunnittelu tuli melkoisena yllätyksenä puolitoista vuotta sitten. Huippututkimukseen keskittyville yliopistoille ammatillinen erikoistumiskoulutus, kuten täydennyskoulutuskin, eivät ole keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Tampereen yliopistossa olimme ennakkoluulottomia ja kehitimme parin kollegan kanssa uudenlaisen kumppanuuteen perustuvan moduulimallin, jossa tilaaja-tuottaja -mallia soveltaen tuotamme sisältöjä uusimuotoisiin koulutuksiin, mutta emme ole enää näiden koulutuksen järjestäjiä.  Pidän tätä ratkaisua innovatiivisena, joskin oudoksuin asetelmaa, jossa vastuuopettaja joutuu kantamaan strategisen vastuun toiminnan alasajosta ja uuden suunnittelusta tietäen, että hänen oma asemansa on vaakalaudalla.

Mieleeni palautuu sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon alasajo 2000-luvun alussa. Silloin, kuten nykyisessä rakennemuutoksessakin keskeistä on huolehtia opiskelijoiden oikeusturvasta ja motivaatiosta. Tämän koulutuksen aikana koetuista opettajavaihdoksista päästiin onneksi yli pienin henkilövahingoin. Opiskelijapalaute on ollut myönteistä kautta linjan, mutta nyt teiden erotessa oli hyvä kuulla, kuinka opiskelijat korostivat kokemuksenaan etuoikeutta olla mukana tällaisessa koulutuksessa.

”Erko” etsii paikkaansa koulutusjärjestelmässä ja meidän ”spesialistimme” palvelujärjestelmässä. Paikkaansa etsii myös yksi ”erko”-opettaja, joka koulutuksen rakennemuutoksessa jäi ilman profiilia ja asemaa, kun kahdeksan vuotta kestänyt määräaikainen professuuri päättyy vuodenvaihteessa. Eläkkeelle ei ole tarkoitus  vielä vähään aikaan jäädä, eikä tällä kokemuksella oikein kiinnosta matalampi statuskaan huonommalla palkalla. Katsotaan nyt, sanoi tohtori.